Vrijwel iedere publieke organisatie heeft ergens in het strategisch plan opgenomen dat zij beter gebruik wil maken van data. Data moeten niet langer primair gebruikt worden voor managementinformatie, maar ook medewerkers op de werkvloer helpen betere beslissingen te nemen.  Wij helpen je daar graag mee!

De overheid en publieke sector hebben enorm veel informatie tot hun beschikking: gegevens over burgers en bedrijven, gegevens over de ruimtelijke ordening, gegevens over medewerkers, financiële data, procesinformatie, gebouwbeheerdata. Daarnaast zijn er databronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en het KNMI, die veel gegevens als openbare data beschikbaar stellen.

Voor de uitvoering van de vele taken van de publieke sector is het essentieel dat de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste personen beschikbaar is.

Contextuele, real-time informatie die kan worden gebruikt om de besluitvorming en dienstverlening te versnellen en te verbeteren op verschillende terreinen:

  • Beleidsvorming
  • Bedrijfsvoering
  • Handhaving
  • Maatschappelijke taken

Axians is al jarenlang actief in de volle breedte van  het publieke domein; van ministeries, uitvoeringsorganen en zelfstandige bestuursorganen tot provincies, gemeenten, waterschappen, milieudiensten en waterbedrijven.

Onze specialisten weten wat er speelt en geven je graag deskundig en onafhankelijk advies om jouw organisatie datagedreven te maken.

Data Analytics helpt de besluitvorming en dienstverlening te verbeteren op verschillende terreinen

Beleidsvorming
Het gebruiken van data helpt beleidsmakers om tot goed beleid te komen. Met data kunnen zij hun beleid immers met feiten onderbouwen. Data analytics biedt ook inzichten waarmee beleid getoetst kan worden. Worden de gewenste resultaten bereikt? Waar moet worden bijgestuurd?

Bedrijfsvoering
Processen zijn de ruggengraat van de publieke sector. Op papier is het inrichten van processen eenvoudig. Alles loopt soepel. Of toch niet? In werkelijkheid lopen processtromen vaak anders dan vooraf bedacht. Er zijn diverse factoren die het ideale pad kunnen verstoren. Deze afwijkingen leiden meestal tot vertraging en extra kosten. Met Data Analytics krijg je een realistisch beeld van processen en kun je de processen optimaliseren.

Handhaving
Naast beleidsvorming en dienstverlening is ook handhaving een belangrijke taak van de overheid. Door data uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld sensordata uit openbare ruimtes) met elkaar te combineren en te analyseren kan handhaving van wet- en regelgeving efficiënter en effectiever plaatsvinden.

Maatschappelijke taken
Ook voor de uitvoering van haar maatschappelijke taken kan de publieke sector gebruikmaken van data en analytics. Op basis van data van gemeenten en publieke data (van bijvoorbeeld social media) kan vinger aan de pols worden gehouden en zijn real-time inzichten beschikbaar. Op basis van data kunnen ook voorspellingen worden gedaan, bijvoorbeeld welke ondersteuning in welke wijken nodig zal zijn. Eventuele problemen kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd en mogelijk zelfs voorkomen worden. Daarnaast kan gericht worden geïnvesteerd, daar waar het nodig is.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Axians is al jaren actief in de publieke sector. Onze specialisten  weten wat er speelt  en geven je graag deskundig en onafhankelijk advies.

Partners

We werken op het gebied van Data Analytics in de Centrale & lokale overheid intensief samen met deze partners

Contact_met_klant

Waarmee kunnen we je helpen?

Heb je een vraag over een van onze oplossingen? Wil je met ons sparren over hoe Data Analytics jouw organisatie kan helpen? Vul je gegevens in zodat we contact met je kunnen opnemen. We helpen je graag!