Participatie door digitale innovatie

Digitalisering is een ontwikkeling die iedereen raakt, waar iedereen aan kan bijdragen en waar iedereen ook zijn voordeel kan ervaren. Het raakt elke sector; het onderwijs, de gezondheidszorg, de industrie, de landbouw, de handel en zeker de overheid waarbij we de laatste jaren actief de plannen en ontwikkelingen volgen rondom de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’.

Nederland streeft er naar om een van de digitale koplopers is Europa te zijn. Een plek waar bedrijven vernieuwen en succesvolle innovaties inbrengen. Deze innovatieslag draagt bij aan een samenleving met minder files en betere bereikbaarheid; een samenleving van inclusiviteit en diversiteit waar kansen voor iedereen gelijk zijn en waar mensen langer en gezonder zelfstandig kunnen wonen.

Bij snelle ontwikkelingen als digitalisering is het belangrijk om iedereen mee te nemen in deze reis onderweg naar betrokkenheid, van ambtenaren tot burgers en werkgevers. Een enorme uitdaging, vooral op leren en ontwikkelen, in de wens dat iedereen ook echt mee kan doen.

Digitalisering zorgt voor participatie, betrokkenheid en kansen
We beginnen nu pas te leren wat digitalisering doet met en voor mensen, markten en milieu. Veel
mogelijkheden worden nog niet breed toegepast: daar liggen kansen. Digitalisering transformeert onze economie en samenleving, dat brengt ook zorgen. Onze waarden en grondrechten blijven gewaarborgd maar fundamentele zaken als veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking, identiteit, solidariteit, eerlijke concurrentie en toegankelijkheid krijgen een nieuwe dimensie. De digitale ethiek is een vraagstuk voor iedereen, we moeten erop kunnen vertrouwen dat onze data veilig is en dat digitale technologie zorgvuldig gebruikt en ten goede ingezet wordt.

Overheidsorganisaties zijn dan ook sterk in beweging; het flexibiliseren van de IT omgeving is daarbij vaak een eerste voorwaarde teneinde steeds meer gebruikt te kunnen maken van automatisering en intelligentie vanuit data door deze met elkaar te integreren en combineren tot kennis. Om processen te kunnen ondersteunen, versnellen en vooral vereenvoudigen. Zowel centrale overheidsdiensten als Gemeentes zijn volop in beweging onderweg naar een slimme datagedreven organisatie.

Bij Axians zijn deze intelligente technologieën beschikbaar, zelfs in de vorm van een ‘as a Service’ dienstverlening. Wij blijven meegroeien met de veranderende behoeftes binnen jouw organisatie, zodat de IT-afdeling ruimte krijgt voor innovatie en weer kan doen wat er echt toe doet. Dat doen we door een intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers en partners aan te gaan, want alleen dan leren we elkaar goed kennen.

Axians is een veelzijdig specialist in digitale transformatie en werkt graag voor ambitieuze opdrachtgevers die een ICT partner zoeken bij het digitaliseren van de organisatie!

Referenties uit het marktsegment Centrale & lokale overheid

Axians referenten binnen het marktsegment Centrale & lokale overheid
Referenten

Een greep uit onze ambitieuze opdrachtgevers

We werken met veel plezier samen met een diversiteit aan organisaties in de publieke sector.  Zoals ministeries, ZBO’s, uitvoeringsorganen, provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, afval & milieudiensten en omgevingsdiensten.. We zijn er trots op onze klanten te helpen met slimme ICT oplossingen en diensten. Samen werken we aan een datagedreven digitale transformatie, waarmee we het leven van burgers en medewerk(st)ers vergemakkelijken en slimmere beslissingen  kunnen nemen.

Contact_met_klant

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je een project? Een vraag? Interesse in een van onze oplossingen of wil je een klacht met ons delen? Je kunt ons een bericht sturen via onderstaand contactformulier. We nemen zo snel mogelijk contact  op. Laat je gegevens achter zodat wij je verzoek goed kunnen adresseren en beantwoorden.