Toegankelijkheid

Axians zet zich ervoor in haar website www.axians.nl voor iedereen toegankelijk te maken.

 Gebruikte technologieën

De op deze website gebruikte technologieën:

  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • CMS WordPress

Feedback en contact

Als je geen toegang kunt krijgen tot enige inhoud of dienst, kan je contact opnemen met de websitebeheerder die jou verwijst naar een toegankelijk alternatief of naar een methode om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen: info.nl@axians.com

Klachtenprocedure

Deze procedure kan worden gebruikt in het geval dat je de websitebeheerder hebt geïnformeerd over een toegankelijkheidsprobleem waardoor je geen toegang hebt tot de inhoud of diensten en je geen bevredigend antwoord hebt ontvangen.

Je kan dan contact opnemen met de Nationale Ombudsman.