web.axians.nl is het eigendom van Axians ICT B.V.
Axians is een merk van VINCI Energies.
Op deze website en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing.
Aangezien de juridische kennisgevingen op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, raden we je aan deze regelmatig te lezen.

Site Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521
Receptie: +353 (1) 2953826

Deze website wordt gehost op de Microsoft cloud offer (Azure). Het is geografisch gevestigd in het Microsoft hostingscentrum in West-Europa te Nederland.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar: https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy
Telefoonnummer: +33 9 70 01 90 90

Intellectueel eigendom

Axians is eigenaar van alle eigendomsrechten en behoudt zich alle rechten dienaangaande voor, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten die rusten op deze website en de inhoud ervan. Het is strikt verboden deze website en/of de inhoud daarvan, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Axians openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of elementen daarvan te hergebruiken.

Merken, octrooien, logo’s en andere onderscheidende tekens die op deze website voorkomen, zijn eigendom van Axians of zijn onderworpen aan een specifieke gebruikerslicentie ten behoeve van Axians. Er kunnen geen rechten en/of licenties ten aanzien hiervan worden verleend zonder schriftelijke toestemming van Axians of van de derde die eigenaar is van deze rechten.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Axians niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Gebruikers van deze website moeten de gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder enige beperking of uitsluiting.

Axians is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website en/of de inhoud van deze website en/of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur, met inbegrip van ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, schade, vernietiging en virussen die de computer van gebruiker kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op de website.

Axians heeft alle redelijke zorg en vaardigheden aangewend om een betrouwbare inhoud van deze website aan te bieden, maar geeft geen garantie dat de inhoud vrij is van onnauwkeurigheden en/of omissies. Axians is niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of omissies en/of voor het niet beschikbaar zijn van informatie en/of diensten en eventueel daaruit voortvloeiende schade. Axians behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren en/of te wijzigen. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat zij dergelijke informatie op eigen risico gebruiken.

Links naar andere websites

Deze website kan links (verwijzingen) bevatten naar andere websites en/of internetbronnen. Voor zover Axians geen controle heeft over deze externe websites en/of internetbronnen, is Axians niet verantwoordelijk voor het in staat stellen van gebruikers om toegang te krijgen tot deze externe websites en/of internetbronnen. Axians is niet aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of via deze externe websites en/of internetbronnen en eventueel daaruit voortvloeiende schade. Deze links worden aangeboden als een service aan de gebruikers van de Axians website. De beslissingen om de links te gebruiken, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de Axians website.

Axians wijst je erop dat voornoemde externe websites en/of internetbronnen onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.