Geïntegreerd in de systemen

Binnen ieder bedrijf hebben medewerkers steeds meer behoefte aan (real time) dashboards en rapportages die zijn toegespitst op hun functie en de – strategische, tactische én operationele – besluiten die ze moeten nemen. Tegelijkertijd eisen ze wel de flexibiliteit om zich te kunnen verdiepen in cijfers en zelf trends en verbanden te ontdekken. Het liefst zien gebruikers dashboards die zijn geïntegreerd in de systemen waar ze dagelijks mee werken. Zodat informatie op het juiste moment, op de juiste plek en bij de juiste persoon beschikbaar is.

Voldoen aan de behoeften van gebruikers met betrekking tot stuurinformatie vraagt om een gedegen aanpak en meer dan alleen kennis van data en tools. Het is geen kwestie van alle data beschikbaar maken, maar van het inrichten van actiegerichte dashboards en rapportages die aansluiten op het werk en de verantwoordelijkheid van medewerkers. Binnen goed afgebakende kaders, maar met voldoende flexibiliteit om oorzaken en verbanden te ontdekken. Axians helpt je organisatie om voor iedere gebruiker de perfecte dashboards en rapportages te realiseren.

Duidelijke doelen geven richting

Goede dashboards en rapportages maken de vertaalslag van de strategie van de organisatie naar de werkvloer, door die doelen van medewerkers uit te drukken in KPI’s met normen en definities. Met KPI’s als uitgangspunt voor de ontwikkeling van dashboards en rapportages, ontstaat richting en focus door de hele organisatie. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat organisatiedoelen op verschillende niveaus een andere invulling moeten krijgen, met een duidelijk onderscheid tussen strategische, tactische en operationele doelen. Maar ook tussen de doelen van de organisatie, afdelingen, teams en individuele personen. Alleen door doelen op alle niveaus te definiëren en op elkaar aan te laten sluiten, voorkom je dat bedrijfsonderdelen verschillende kanten opgaan.

Kies de perfecte visualisatie

Goede visualisatie van informatie helpt gebruikers om data juist te interpreteren, snel inzicht te krijgen, in actie te komen en een verhaal te vertellen. Het menselijk brein heeft een enorm vermogen om patronen te herkennen. Daarvoor moeten de hersenen echter gevoed worden met begrijpelijke, visuele informatie. Om verbanden en trends te ontdekken in grote hoeveelheden data hebben gebruikers behoefte aan slimme visualisaties van data. Niet alleen visualisaties die laten zien hoe een organisatie er op dit moment voor staat, maar vooral ook visualisaties waaruit gebruikers kunnen afleiden wat er te gebeuren staat. Zodat ze als het ware de ‘beweging’ in data kunnen ontdekken.

 

Persona’s en user stories

In de praktijk staan bij de ontwikkeling van veel dashboards en rapportages de beschikbare data en de functionaliteit van de gebruikte tools centraal, en niet de gebruikers. Door een goed beeld van gebruikers te vormen, wordt het eenvoudiger om specifieker in te gaan op de behoeften. Op basis van deze informatie kan een organisatie user stories opstellen. Hierin beschrijft een gebruiker in één zin wat hij wil en waarom hij dat wil. Om het probleem of proces in kaart te brengen kunnen scenario’s worden uitgeschreven of visueel zichtbaar worden gemaakt in een user flow. Per user story kunnen de benodigde meetwaarden (bijvoorbeeld aantal clicks of omzet) en dimensies (bijvoorbeeld afdeling, jaar, categorie) bepaald worden. Om vervolgens per user story de benodigde visualisaties te ontwerpen en te schetsen.

Onze referenties over reporting & dashboarding

Onze oplossingen voor Reporting & Dashboarding

 • Power BI

  Snel, interactief en eenvoudig inzicht over je data met een huisstijl en KPI’s die bij jouw organisatie passen? Hier is Microsoft Power BI de meest populaire oplossing voor.
  MEER INFORMATIE
 • SAP BusinessObjects

  SAP BusinessObjects Business Intelligence is een gecentraliseerde suite voor gegevensrapportages, visualisaties en het delen van inzichten. Altijd en overal, voor iedereen in de organisatie die belissingen wil onderbouwen met inzichten.
  MEER INFORMATIE
 • Qlik Sense

  Self-service datavisualisatie waarmee iedereen in jouw organisatie eenvoudig snel dynamische dashboards en statische rapporten kan maken
  MEER INFORMATIE
 • Jedox tooling

  Jedox helpt je het hele proces van plannen, budgetteren en forecasten efficiënter en effectiever uit te voeren. De ingebouwde rapportages, dashboards en self service analyses ondersteunen hierbij.
  MEER INFORMATIE
Contact_met_klant

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!