Ieder dienstverlenend of logistieke organisatie werkt met een ERP-systeem. De focus bij deze bedrijven ligt op het efficiënter en effectiever ondersteunen van hun processen. De Zorg lijkt een uitzondering hierop, daar staat het EPD of ECD centraal. Logisch, want in de zorg draait het om de patiënt of cliënt. Waar weinigen bij stilstaan, is dat goede zorg alleen kan worden verleend als de bedrijfsvoering op orde is. Laat nou juist op het terrein van financiële administratie, inkoop en logistiek veel kansen liggen om te verbeteren. Verbeteringen die ook direct ten goede komen aan de zorg.

Waarom een ERP specifiek voor de Zorg?

Er zijn tientallen standaard ERP-systemen beschikbaar op de markt die de financiële processen naadloos koppelen aan het primaire proces, inkoop en logistiek. Toch werken de meeste ziekenhuizen en organisaties in de langdurige zorg vaak met financiële pakketten die geen enkele koppeling hebben met de primaire zorgverleningsprocessen of met inkoop en logistiek. Dat is niet vreemd, want de zorg is de enige sector waar de klant vrijwel nooit degene is die ook de factuur betaalt. Een gewoon ERP-pakket past dus niet bij de manier waarop zorgorganisaties werken en declareren. Een financieel pakket mist de integratie met (OK-)logistiek en inkoop, terwijl deze processen juist essentieel zijn voor het verlenen van goede zorg.

Gebruik van zorgstandaarden

Daarom heeft Axians een ERP-pakket ontwikkeld dat specifiek is ontworpen voor de zorg. Deze software maakt gebruik van HL7 Fhir en de Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), waardoor Zorg ERP eenvoudig te koppelen is aan ieder EPD/ECD. Tevens is naadloze informatie-uitwisseling mogelijk met ketenpartners (zorgverleners waar naartoe wordt doorverwezen), financiers (verzekeraars, gemeenten, zorgkantoren) en kwaliteitsinstituten.

Zorg ERP

Zorg ERP voor de cure

Ondersteunende diensten in het ziekenhuis zijn de stille krachten achter goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Of het nu gaat om de inkoop van chirurgische instrumenten, het tijdig laten keuren van infuuspompen of het bestellen van de juiste maaltijden, rekening houdende met de dieetvoorschriften van de verschillende patiëntgroepen; inkoop, logistiek, financiën en HR vormen cruciale onderdelen die bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg.

Zorg ERP

Zorg ERP voor de care

De langdurige zorg staat voor een grote uitdaging: door vergrijzing groeit de vraag snel, terwijl er niet meer medewerkers bij komen. De enige oplossing ligt in effectiever en efficiënter werken. Te beginnen met een betere bedrijfsvoering. Want een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering heeft direct impact op de zorgverlening.

Zorg ERP

Zorg ERP voor de GGZ

De jeughulpverlening en GGZ staan al lange tijd onder druk. De wachtlijsten blijven groeien en de invoering van het ZorgPrestatieModel (ZPM) levert – zeker in deze beginfase – meer frustratie op dan tijdwinst.

Zorg ERP

Aan de slag met Zorg ERP?