Specifieke inkoop uitdagingen in de zorg

Binnen de zorg hebben we vaak te maken met decentrale inkoop. Zorgprofessionals, maar ook bijvoorbeeld ICT’ers en de technische dienst, hebben immers de expertise om te bepalen met welke middelen de beste zorg verleend kan worden. De gegeven of genomen vrijheid om zo decentraal in te kopen kan tot gevolg hebben dat men verschillende deelsystemen heeft of zelfs buiten het systeem om gaat werken. Ook kun je als inkoper geconfronteerd worden met een wildgroei aan artikelen en leveranciers.

In de zorg zijn er veel verschillende artikelen in omloop. Vaak zoveel dat het een onmogelijke opgave kan lijken om overal goede prijsafspraken op te maken en up-to-date te houden. Dit wordt des te ingewikkelder omdat er met veel verschillende leveranciers zaken wordt gedaan. Deze hoge beheerlast heeft vaak als gevolg dat er slechts voor een klein deel van het artikelbestand contracten en prijzen worden vastgelegd met de leverancier. Het wordt nog complexer wanneer je (deel)systeem veel voorkomende contractafspraken rondom bijvoorbeeld frequentie, consignatie en volumes niet goed kan ondersteunen.

Laat me je helpen

Met Zorg ERP heb je als inkoper direcht inzicht en overzicht in alle informatie die je nodig hebt voor het beheer van assortimenten, orders, facturen, contracten en leveranciers. Met het volledig geïntegreerde aanvraag- en beoordeelportaal kun je realtime en adequaat op de wensen van jou organisatie inspelen.

Erik Tuin

Productspecialist Zorg ERP

Zorg ERP Inkoop

Een intuïtief en wendbaar decentraal aanvraagportaal

  • Het aanvraagportaal van Zorg ERP leent zich er uitstekend voor om alle inkoop van jouw organisatie te stroomlijnen. Dit doen we onder andere door te koppelen met webshops van jouw leveranciers, waardoor de zorgprofessionals bij hun aanvragen een webshop-gevoel hebben en slimme koppelingen met bijvoorbeeld GS1. Hiermee wordt jouw artikelbeheer sterk versimpeld en de administratieve last verlicht.

 

Zorg ERP Inkoop
  • Daarnaast kunnen aanvragers gemakkelijk bestellen met Zorg ERP vanuit eigen gedefinieerde (deel)assortimenten. Verder kun je als inkoper toestaan dat aanvragers vrije (ongecodeerde) artikelen en diensten kunnen aanvragen die niet in je catalogus voorkomen. Hierdoor voorkomen we dat je eenmalig bestelde artikelen apart moet vastleggen.

 

 

Zorg ERP Inkoop

Scherp sturen op contractafspraken met ons uitgebreid en centraal contractbeheer

De contractfunctionaliteiten van Zorg ERP ondersteunen een breed scala aan contractafspraken. Zo kunnen prijzen geïmporteerd en geïndexeerd worden en kunnen afspraken rondom frequentie, alternatieven, consignatie, levering en facturatie vastgelegd worden. Vervolgens ben je in staat om de contractafspraken te bewaken en bij te sturen waar nodig door handige werkstromen rondom prijsafwijkingen, prolongatie, contractruimte en evaluatie. Alles wordt op een centrale plek vastgelegd en bewaakt. Met Zorg ERP worden je contracten in de volledige purchase-to-pay keten geïntegreerd.

Zorg ERP

Meer weten over Zorg ERP?