De zorg staat op een kruispunt. Dát technologie in de zorg nodig is, onderkent iedereen. De vraag is: hoe maak je de juiste keuzes? Dat is een hele uitdaging. Je verdwaalt gemakkelijk in het oerwoud van zorgdigitalisering, sensortechnologie en gegevensuitwisseling. De vragen die je je als zorgorganisatie stelt over digitalisering zijn belangrijk en terecht. Want de keuzes die je vandaag maakt, geven richting aan de digitale transitie de komende jaren. En daarmee aan de bedrijfs- en zorgprocessen. Die transitie is hard nodig om alle uitdagingen in de zorg aan te pakken. We kennen die allemaal. Personeelsschaarste en ziekteverzuim. Toenemende zorgzwaarte en stijgende zorgkosten.  

Tot voor kort beperkte digitalisering zich tot stuurinformatie voor het management, met data uit de financiële administratie, HR software en het planningssysteem. Maar zorgmedewerkers ondersteunen gaat veel verder dan zorgen voor een juiste balans tussen capaciteit en de zorgvraag. Willen we in de toekomst goed, kwalitatieve en menselijke zorg blijven geven, dan moeten we de medewerkers de tools bieden om hun werk efficiënt en goed te doen. 

Door de inzet van toepassingen op het gebied van smart sensoring, Data Analytics en AI kun je zorgprocessen slimmer maken zodat er simpelweg meer tijd is voor échte zorg. Er zijn veel voorbeelden te bedenken over hoe de inzet van Data Analytics en AI het alledaagse werk binnen een zorgorganisatie optimaliseert. Een ziekenhuis kan op zoek gaan naar voorspellende indicatoren die aangeven dat patiënten met specifieke kenmerken minder goed op een bepaalde behandeling zullen reageren en de behandeling daarop aanpassen. Verzorgingshuizen kunnen met behulp van slimme sensoren leefpatronen van bewoners in kaart brengen. Met deze informatie kan de nachtzorg gerichter ingepland worden en kunnen er leefcirkels op maat ingericht worden. Of denk aan een zorgapplicatie voor cliënten waarin zij de voor hun relevante data in één oogopslag zien. Kortom, de mogelijkheden van Data Analytics, AI en slimme sensoren in de zorg zijn eindeloos. Wat de ambitie van een zorginstelling ook is, om databedreven te worden is er altijd een datafundament nodig om dergelijke oplossingen voor iedere laag binnen een zorgorganisatie op te ontwikkelen. 

Maestro voor de zorg

Een integrale kijk

Het Maestro dataplatform maakt het mogelijk om snel en eenvoudig alle soorten operationele, tactische en strategische data uit meerdere bronnen en systemen te verzamelen, te ontsluiten en te verwerken voor data-analyses ten behoeve van elk type vraagstuk. Van een relatief simpele vraag door een administratieve medewerker tot complexere zorggerelateerde vraagstukken van zorgverleners over optimalisaties van behandelpaden, het in kaart brengen van de patiëntenlogistiek en de tevredenheid van de patiënt/cliënt over de geleverde zorg, waarmee je behandelaars inzicht geeft in de beoordeling van hun behandelingen. Maestro biedt één schaalbare, veilige en beheersbare omgeving om Data & AI oplossingen te ontwikkelen en beheren.

Artsen zitten aan een tafel te werken op een tablet

Voordelen van Maestro voor de zorg:

  • Eén platform voor alle AI, BI en IoT oplossingen binnen jouw zorgorganisatie
  • Nieuwe inzichten door gegevens uit verschillende bronnen te combineren en in samenhang te analyseren voor een integrale kijk
  • Geïntegreerde data governance, rekening houdend met wetgeving zoals AVG
  • Voorgeconfigureerde datasets, analysetools en data governance instrumenten maken de opzet en het gebruik eenvoudig
  • Self Service voor gebruikers; zij kunnen met hun eigen informatieaanvragen aan de slag

Aan de slag met AI in de zorg?

Begin met een AI pilot

Met de AI Pilot zorgen we ervoor dat je klein begint en de kracht van AI snel kan ervaren. We helpen je om de impact AI te begrijpen en beheersbaar te houden. Hoe we dat doen? Door samen met jouw zorgorganisatie in korte tijd een dataplatform met een werkende en volwaardige Data & AI-oplossing te realiseren voor één concrete use case. We beperken de scope tot het essentiële, terwijl je waardevolle ervaring opdoet.

Kennis

Dankzij onze jarenlange kennis  weten we precies wat wel en niet werkt. Die kennis delen we graag met je in onze blogartikelen, leaflets en whitepapers.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wil je meer tijd voor zorg en weten hoe het Maestro dataplatform je daarbij kan ondersteunen? Neem vrijblijvend via onderstaand formulier contact op om te sparren over jouw specifieke situatie.