De zorg staat onder grote druk en het vereist verandering om te (blijven) voldoen aan de eisen die gesteld worden aan zorgorganisaties en hun dienstverlening. Door de inzet van toepassingen op het gebied van smart sensoring, Data Analytics en AI kun je zorgprocessen slimmer maken zodat er simpelweg meer tijd is voor échte zorg.

Er zijn veel voorbeelden te bedenken over hoe de inzet van Data Analytics en AI het alledaagse werk binnen een zorgorganisatie optimaliseert. Een ziekenhuis kan op zoek gaan naar voorspellende indicatoren die aangeven dat patiënten met specifieke kenmerken minder goed op een bepaalde behandeling zullen reageren en de behandeling daarop aanpassen. Verzorgingshuizen kunnen met behulp van slimme sensoren leefpatronen van bewoners in kaart brengen.

Met deze informatie kan de nachtzorg gerichter ingepland worden en kunnen er leefcirkels op maat ingericht worden. Ook kun je als zorginstelling verzuimgegevens combineren met de mate waarin opleidingsmogelijkheden worden benut, om zo per leeftijdsgroep en functie te voorspellen of een medewerker de zorginstelling wellicht gaat verlaten. Op basis daarvan kan HR gerichte acties uitzetten om te werken aan het personeelsbehoud. Of denk aan een zorgapplicatie voor cliënten waarin zij de voor hun relevante data in één oogopslag zien. Kortom, de mogelijkheden van Data Analytics, AI en slimme sensoren in de zorg zijn eindeloos. Wat de ambitie van een zorginstelling ook is, om databedreven te worden is er altijd een fundament nodig om dergelijke data-oplossingen voor iedere laag binnen een zorgorganisatie op te ontwikkelen.

Maestro voor een integrale kijk op zorg

Inzichten uit data worden al lang niet meer alleen gebruikt door het management, maar ook door zorgpersoneel op de werkvloer. Data Analytics is er voor iedereen in de zorg! Daarom is het analyseren van gegevens uit slechts één zorgsysteem onvoldoende. Je hebt meer en vaak ook andere soorten gegevens nodig uit verschillende systemen voor een integrale blik op de zorgvoering, -kwaliteit en kosten. Hoe krijg je alle gegevens tijdig en in samenhang bij elkaar? Huidige informatiesystemen zijn vaak niet in staat om verschillende soorten gegevens binnen één omgeving te combineren en in samenhang te analyseren. Daarom hebben we Maestro ontwikkeld, een modern dataplatform specifiek voor de zorgsector.

Het Maestro dataplatform maakt het mogelijk om snel en eenvoudig alle soorten operationele, tactische en strategische data uit meerdere bronnen en systemen te verzamelen, te ontsluiten en te verwerken voor data-analyses ten behoeve van elk type vraagstuk. Van een relatief simpele vraag door een administratieve medewerker tot complexere zorggerelateerde vraagstukken van zorgverleners over optimalisaties van behandelpaden, het in kaart brengen van de patiëntenlogistiek en de tevredenheid van de patiënt/cliënt over de geleverde zorg, waarmee je behandelaars inzicht geeft in de beoordeling van hun behandelingen. Maestro biedt één schaalbare, veilige en beheersbare omgeving om datagedreven zorgoplossingen te ontwikkelen en beheren.

Artsen zitten aan een tafel te werken op een tablet

Voordelen van Maestro voor de zorg:

  • Eén platform voor alle informatievraagstukken binnen jouw zorgorganisatie
  • Nieuwe inzichten door gegevens uit verschillende bronnen te combineren en in samenhang te analyseren voor een integrale kijk
  • Geintegreerde data governance, rekening houdend met wetgeving zoals AVG
  • Voorgeconfigureerde datasets, analysetools en data governance instrumenten maken de opzet en het gebruik eenvoudig
  • Self Service voor gebruikers; zij kunnen met hun eigen informatieaanvragen aan de slag

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wil je meer tijd voor zorg en weten hoe het Maestro dataplatform je daarbij kan ondersteunen? Neem vrijblijvend via onderstaand formulier contact op om te sparren over jouw specifieke situatie.