l-Fresh biedt alles-in-een AGF software, om business processen sneller en efficiénter te maken voor meer bedrijfsresultaat. De I-Fresh ERP software is een perfecte basis  om sneller te handelen, minder fouten te maken, betere beslissingen te nemen, het verlagen van kosten en ten slotte een betere samenwerking in de keten.  In een markt die zich kenmerkt door snelle handel en kleine marges is een goed fundament van belang. Axians geeft met I-Fresh ERP software voor AGF-bedrijven een degelijke ondersteuning van de dagelijkse handel. De AGF automatiseringssoftware geeft structuur en biedt snel inzicht. De eenvoudige controle over de dagelijkse gang van zaken zorgt voor rust in de organisatie en biedt ruimte voor verdere groei. Klik op onderstaande functionaliteiten om direct meer te lezen.

Partijregistratie

I-Fresh is een AGF-systeem met partijregistratie waarin specifieke kenmerken, zoals ras, maat, klasse of kleur, op partijniveau zijn vastgelegd. Gebruikers kunnen met een zoekopdracht de complete historie en herkomst van elke partij inzien. Inkoop- en verkooporders zijn gekoppeld aan partijen en kosten/opbrengsten worden op partijniveau vastgelegd, wat zorgt voor actueel inzicht in de status per partij. Partijen kunnen ook worden verzameld onder één bundelpartij om de kosten te verdelen en toe te wijzen. Dit is handig voor bijvoorbeeld het verdelen van transportkosten over meerdere partijen op basis van gewicht of het aantal palletplaatsen.

 • Traceerbaarheid van partijen gegarandeerd
 • Verkopen van partijen in kleinere orders
 • Werkelijke kosten per verkooporder inzichtelijk
 • Resultaat per partij direct inzichtelijk
 • Financiële en logistieke transacties zichtbaar op order en klantniveau
 • Partijen kunnen worden gebundeld en kosten verdeeld
 • Bundelpartijen: partijen combineren

Inkoop en verkoop

I-Fresh is geschikte verkoopsoftware voor AGF-handel omdat verkopers direct inzicht hebben in beschikbare artikelen, inclusief aanwezige en rollende voorraad. Verkopers maken eenvoudig verkooporders aan met pallet- en verpakkingsregistratie op partijniveau en alle kenmerken, zoals het lotnummer, zijn direct gekoppeld. Verkopers krijgen een overzicht van de complete order en kunnen deze definitief maken na goedkeuring, met de mogelijkheid om de orderregel achteraf aan te passen.

 • Artikel informatie en beschikbaarheid direct inzichtelijk
 • Door gebruik van filters vindt men snel de juiste artikelen
 • Eenvoudig verkooporders aanmaken die automatisch worden aangevuld
 • Achteraf aanpassen van verkooporderregels
 • Verkopen registreren vanuit inkoop

Raamcontracten

Met I-Fresh worden afspraken met een leverancier of een klant vastgelegd in een contract. Voorwaarden zoals de prijs, de looptijd, maar bijvoorbeeld ook minimaal of maximaal af te nemen aantallen per periode kunnen worden geregistreerd in een contract. Vanuit een contract worden de inkoop- of verkooporders aangemaakt, waardoor men direct inzicht heeft in de status en voortgang van het contract.

 • Zowel voor inkoop als verkoop kunnen contracten worden vastgelegd
 • Orders worden geregistreerd op een contract
 • Overlevering is mogelijk onder dezelfde (prijs)condities
 • Alle contractdocumenten zijn gekoppeld en direct opvraagbaar

Magazijn

I-Fresh ondersteunt AGF-bedrijven bij logistieke activiteiten, zoals ontvangen, opslaan en verzenden van partijen, waarbij traceerbaarheid essentieel is. Het gebruik van scanners in het magazijn en warehouse management functionaliteiten helpen bij de efficiënte afhandeling van orders, terwijl digitale communicatie tussen kantoor en magazijn de papierstroom vermindert. Bedrijven met meerdere locaties kunnen profiteren van magazijnindelingen en medewerkers kunnen worden gestuurd in de routing door het magazijn. I-Fresh helpt bij het sneller en met minder fouten verwerken van informatie in de dynamische AGF-handel.

 • Scannen van inkomende en uitgaande goederen en partijen
 • Verminderde papierstroom
 • Minder kans op menselijke fouten
 • Altijd het juiste inzicht op de voorraad op kantoor
 • Sterke warehouse management, ook indien je meerder locaties hebt
 • Visueel inzicht in de opslagplaats in het magazijn
 • Verplaatsingen binnen het magazijn vastleggen

Financiële administratie

I-Fresh heeft een geïntegreerde financiële administratie voor AGF bedrijven. Integraties tussen de software zorgen voor directe financiële boekingen, met de mogelijkheid om eenvoudig door te klikken naar onderliggende transacties. Dit geeft altijd een actueel inzicht in de financiële situatie van het bedrijf.

 • Integratie van inkopen, productieorders, emballage
 • Automatisch boeken
 • Gemakkelijk doorklikken vanuit verkooporder naar partij, naar onderliggende inkooporder
 • Automatisch rapporten en inzichten genereren

Tarreren

Bij bulkleveringen van volle grond producten zoals aardappelen, uien en wortelen worden monsters genomen bij ontvangst om het tarragewicht te bepalen. I-Fresh legt de resultaten vast en berekent het nettogewicht van de partij aan de hand van tarreersjablonen en legt eventuele toeslagen vast. Een tarreerrapport kan worden gekoppeld aan de inkooporderregels.

 • Resultaten van monsters bulkpartijen invoeren
 • Automatisch bruikbare gewicht (tarragewicht) laten berekenen
 • Minder gevoelig voor menselijke fouten
 • Resultaten per partij vastleggen
 • Toeslagen laten vastleggen met tarreersjablonen
 • Tarreerrapport aan inkooporderregels koppelen

Kwaliteit

Als leverancier in de AGF keten is het van belang om de resultaten van kwaliteitscontroles op de juiste manier vast te leggen. Resultaten van controles kunnen in I-Fresh onder andere worden vastgelegd op partijen, ontvangsten, verzendingen of productieorders. De vereiste specificaties van de kwaliteitscontrole kunnen per artikel, klant of leverancier worden bepaald.

 • Op verschillende niveaus kunnen specificaties worden ingericht
 • Werken met bijvoorbeeld onder- en bovengrenzen, streefwaarden of aantal steekproeven
 • Registratie door de keurmeester via de kwaliteitscontrole app

Emballage en lastdragers

Het goed registreren van emballage met software, geeft direct inzicht in waar fusten, pallets, kratten of kisten zich bevinden. Binnen I-Fresh is emballage gekoppeld aan artikelen en op klantniveau is het saldo zichtbaar. Met onze I-Fresh software is snel inzichtelijk welke vormen van emballage nog in het bezit zijn of hoeveel kratten een klant in de min staat.

 • Bij een klant of leverancier is het emballagesaldo inzichtelijk
 • Beschikbare emballage inzichtelijk
 • Emballage retouren eenvoudig registreren
 • Automatische koppeling tussen artikelen, emballage en dragers
 • Per klant of leverancier kan het emballagesaldo op de pakbonnen of facturen worden afgedrukt

Afrekening en commissie

Met I-Fresh genereer je gemakkelijk een eindafrekening (uitmelding of Account Sale) voor leveranciers met inhouding van commissie en de gemaakte kosten en geeft inzicht in kosten en opbrengsten op partijniveau. Een gebruiker kan direct de uiteindelijke inkoopfactuur laten genereren. I-Fresh ondersteunt afrekeningen voor enkele en bundelpartijen.

 • Automatisch commissie en kosten verrekenen
 • Inzicht in kosten en opbrengsten op partijniveau
 • Ondersteunt enkele en bundelpartijen

EDI

Met I-Fresh kan de berichtenstroom van retailers naar leveranciers elektronisch worden geconfigureerd en beheerd, zowel inkomend als uitgaand. I-Fresh’s flexibele EDI-opzet voorkomt dat processen stilvallen bij fouten in digitale berichten. 99% van de orders worden automatisch doorgevoerd, en slechts één order wordt ter controle aangeboden. De gebruiker kan de inhoud controleren en eventueel corrigeren.

 • Digitalisatie werkproces
 • Papierloos werken
 • Orders worden digitaal gecontroleerd
 • Verkeerde orders worden ter controle aangeboden
 • Efficiëntere werkwijze
 • Minder menselijke fouten

Klachtenregistratie

Klachten kunnen worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een artikel, klant of leverancier. Vanuit het klachtenoverzicht is het zichtbaar welke klachten nog in behandeling zijn. In I-Fresh kunnen procedures voor de afhandeling van klachten worden gedefinieerd. Foto’s of andere documenten kunnen aan de klacht worden gekoppeld. Middels statussen kan de voortgang worden gemonitord.

 • Inzicht in openstaande klachten
 • Klachten koppelen aan artikelen, klanten of leveranciers
 • Inzicht in trends door automatisch gegenereerde rapporten van de klachten

Office 365

I-Fresh heeft een vertrouwde Microsoft lay-out en sterke integratie met Word en Excel. Data kan eenvoudig worden omgezet naar Excel voor voorraadbeheer, het exporteren van klantenlijsten en opschonen van lijsten. Power BI visualiseert data en biedt snel inzicht en doorklikmogelijkheden naar onderliggende data.

 • Herkenbare layout voor gebruikers
 • Integratie tussen ERP systeem en Microsoft functionaliteiten
 • Makkelijk doorklikken binnen het systeem
 • Real-time inzicht in data met Power BI dashboard

Hoe kunnen wij je helpen?