Axians I-Fresh maakt AGF-coöperaties sneller en efficiënter in o.a. administratie, financiële afhandeling leden, afstemmen vraag/aanbod en productieoptimalisatie.

Door de bundeling van krachten is de AGF-coöperatie een sterke partij die meespeelt in de afzetmarkt. Als AGF-telersvereniging worden de belangen van de leden gediend. In de samenwerking is transparantie naar de leden van essentieel belang, waarbij een eerlijke eindafrekening een grote uitdaging is. Ook veilingen lopen tegen deze uitdagingen aan. Korte lijnen, snel schakelen, kleine marges, aanvoertijden en de kopers en leden met elkaar laten communiceren terwijl de kwaliteit en prijs goed worden gewaarborgd. Daar zit de kracht van een goede ERP software voor de AGF.

Met I-Fresh hebben coöperaties en veilingen software die hen ondersteunt in het hele administratieve proces. Door een sterke partijadministratiein de software zijn tracering met bijbehorende coderingen en documenten geborgd. Dat kan per partij, maar I-Fresh ondersteunt ook werken met pooladministraties. Dit vereenvoudigt administratieve handelingen en voorkomt (menselijke) fouten.

I-Fresh helpt AGF-bedrijven ook met vraag/aanbod analyses en het optimaliseren van productie output. De waarde van data is gigantisch en in veel situaties nog onvoldoende onderkend. Doordat I-Fresh alle data registreert, kun je in de toekomst gemakkelijk op de markt inspelen. Stel je voor dat je binnen een bepaalde afwijking weet hoeveel bananen een bepaalde supermarkt over 9 weken gaat bestellen!

 

Veiling Zaltbommel aan het woord

Livegang I-Fresh bij Tolpoort

Vanaf juli 2021 zijn maar liefst 17 telers een eigen coöperatie gestart onder naam Tolpoort Vegetables. Met in totaal 2000 hectare in Nederland en Spanje richten ze zich op de verkoop van bloemkool, broccoli en witlof.  Daarmee zijn ze qua areaal marktleider op het gebied van bloemkool en witlof.

Meer weten over I-Fresh voor AGF bedrijven?