In de dynamische en diverse AGF-sector, bestaande uit handel, productie en coöperaties, biedt I-Fresh een geïntegreerde oplossing die specifiek is afgestemd op de unieke eisen van deze industrieën. Ons systeem faciliteert nauwkeurig voorraadbeheer, efficiënte productieplanning en versterkt de samenwerking binnen coöperaties, allemaal met een focus op versheid, kwaliteit en marktbehoeften. Wij begrijpen de specifieke uitdagingen van de AGF-sector, zoals seizoensgebonden fluctuaties, kwaliteitscontrole en het beheren van complexe supply chains, en bieden een oplossing die je bedrijf helpt bij het navigeren van deze uitdagingen met maximale efficiëntie en rendement.

  • Geavanceerd Voorraadbeheer: Realtime inzicht en beheer van AGF-producten.
  • Efficiënte Productieplanning: Optimalisatie van productieprocessen in lijn met marktvraag.
  • Kwaliteitscontrole en Traceerbaarheid: Waarborging van de hoogste productstandaarden.
  • Samenwerking binnen Coöperaties: Verbeterde communicatie en besluitvorming.
  • Marktgerichte Benadering: Flexibele aanpassing aan veranderende marktbehoeften.

Handel

AGF bedrijven zijn gewend aan de dynamiek die het opereren tussen telers en retailers of andere eindklanten met zich meebrengt. De snelheid in handelen, de borging van traceerbaarheid door alle processen heen of het op de juiste manier maken van de eindafrekening over partijen, vragen om de ondersteuning van ERP systemen zoals I-Fresh.

Productie

AGF bedrijven die door ompakken waarde toevoegen aan groente en fruit, kennen naast een handelsproces ook een productieproces. Zij staan voor de uitdaging het logistieke proces goed op orde te hebben en de traceerbaarheid te waarborgen. Met name bedrijven die zacht fruit ompakken hebben te maken met korte perioden tussen ontvangen en verzenden van producten. Voor deze bedrijven is logistieke planning van essentieel belang.

Coöperaties

Door de bundeling van krachten is de AGF-coöperatie een sterke partij die meespeelt in de afzetmarkt. Als AGF-telersvereniging worden de belangen van de leden gediend. In de samenwerking is transparantie naar de leden van essentieel belang, waarbij een eerlijke eindafrekening een grote uitdaging is. Ook veilingen lopen tegen deze uitdagingen aan.