Wij zijn overtuigd van de grote meerwaarde van data binnen de gezondheidszorg. Dat geldt ook voor al die organisaties die nauw samenwerken met instellingen in de cure en care, zoals ambulancediensten,  bloedbanken,  service organisaties rondom donororganen, onderzoekscentra en speciale zorgverzekeringskantoren.

Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat de data, die voor het grootste deel al binnen de organisaties aanwezig is, zo kan worden ontsloten en geïntegreerd dat informatie op een slimme manier kan worden gebruikt binnen deze organisaties. Met onze slimme en innovatieve data analytics oplossingen kan iedereen in jouw organisatie goed onderbouwde beslissingen nemen.

Dit leidt er toe dat de voorspelbaarheid van processen toeneemt, de aanwending van schaarse resources wordt geoptimaliseerd en vooral dat de kwaliteit van zorg stijgt.

Axians heeft jarenlange ervaring in de hele breedte van de zorgsector. Onze consultants weten wat er speelt, kennen de processen en spreken de taal.  Dat maakt Axians een gewaardeerde partner voor de zorg. Op deze pagina zie je een paar voorbeelden van succesvolle samenwerkingen met  overige zorgorganisaties.

Vraag en aanbod donororganen optimaliseren

Data wordt gebruikt om het proces van matchen tussen vraag- en aanbod van orgaandonoren te optimaliseren. Door zo snel mogelijk inzicht te hebben in specifieke kenmerken van kandidaten die op de wachtlijst staan voor bijvoorbeeld een nieuw hart, lever of long, kan een zo goed mogelijke match gemaakt worden zodra een donororgaan beschikbaar komt.

Daarnaast wordt ‘verspilling’ van beschikbare donororganen voorkomen door de data van verschillende landen te analyseren en zo te kijken naar de meest geschikte kandidaat in relatie tot mogelijke transporttijden.

Alle statistieken rondom transplantaties van de afgelopen jaren zijn voor onderzoek door ziekenhuizen, artsen, studenten of het bedrijfsleven te benaderen. Zo kan door deze partijen betrouwbare data gebruikt worden in het proces om de kans op succes bij een transplantatie zo groot mogelijk te maken!

Zorgverzekeringskantoor in het Caraïbische gebied

Zorgverlening op een van de Benedenwindse eilanden in het Caraïbisch gebied is niet zo vanzelfsprekend als op het Nederlandse ‘vaste land’. Lang niet alle zorg kan verleend worden op het eiland zelf. Voor patiënten betekent dit vaak reizen van het eiland naar een van de andere eilanden, het (Zuid)-Amerikaanse vasteland op zelfs naar Nederland. Inkopen van zorg bij internationale zorgverleners is complex en vraagt om veel informatie.

Maar zorg verzekeren gaat op het eiland ook verder dan het vergoeden van verleende medische zorg alleen. Zo regelt het Zorgverzekeringskantoor bijvoorbeeld ook het vervoer van de patiënt en zijn of haar begeleiders van en naar de zorgverlener. Het optimaliseren van het vervoer, zowel in kosten als kwaliteit vraagt inzicht. Axians helpt het Zorgverzekeringskantoor met ERP- en analytics-oplossingen die inzicht geven in de complexe processen van zorginkoop van en patiëntvervoer.

Aanrijtijden verkorten in de Ambulancezorg

Kortere aanrijtijden van ambulances leiden tot kortere responsietijden. Dat vergroot de overlevingskansen van patiënten en leidt ook tot tot kortere genezing- en hersteltrajecten. Met behulp van software op basis van algoritmes kan de  aanrijtijd van ambulances  worden verkort,  door de beschikbare ambulances efficiënter te verdelen over een regio.

Axians geeft  ambulancemedewerkers met een slimme data analytics oplossing inzicht in onder andere de behaalde normtijden. Hierdoor krijgen de medewerkers inzicht in hun eigen presteren ten aanzien van de norm en zien ze waar mogelijkheden liggen voor verbeteringen.

 

Waarmee kunnen we je helpen?

Heb je een vraag of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van data analytics voor jouw organisatie? Vul het formulier in zodat we contact met je kunnen opnemen. We helpen je graag!