De vraag naar zorg groeit, maar de benodigde capaciteit en financiën groeien niet mee. Dat betekent dat zorgorganisaties zich moeten aanpassen om de zorgvraag aan te kunnen, de doelmatigheid en efficiency van de zorg te vergroten en om de kosten te managen. Technologie is onmisbaar geworden voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Ontwikkelingen als digitale zorg (e-health), AI en robotisering dragen bij aan een hogere doelmatigheid en efficiency in de zorg. Tegelijkertijd zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de stijging in zorgkosten beperkt blijft.

Slim gebruik van data is een voorwaarde om de zorgprestaties te verbeteren en de patiënt/cliënt daarbij centraal te kunnen stellen. Bovendien is vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving een steeds grotere druk op zorgorganisaties om data te verzamelen en beschikbaar te maken, zowel voor wat betreft de bedrijfsvoering als de zorgkwaliteit.

Axians heeft de kennis, ervaring en technologieën in huis om zorgorganisaties te helpen in hun reis naar datagedrevenheid. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat data en informatie gestructureerd omgezet worden in waardevolle inzichten voor slimmere zorg. Dit leidt er toe dat de voorspelbaarheid van processen toeneemt, de aanwending van schaarse resources wordt geoptimaliseerd en vooral dat de kwaliteit van zorg stijgt. Maar ook dat deze ‘intelligentie’ eenvoudig gekapitaliseerd wordt binnen de organisatie of gehele zorgketen.

Dit doen wij voor organisaties in diverse zorgsectoren zoals ziekenhuizen, GGZ- en VVT instellingen, gehandicaptenzorg, kinderopvangorganisaties, maar ook voor ambulancediensten, zorghulpmiddelenbedrijven, bloedbanken, service organisaties rondom donororganen, onderzoekscentra en speciale zorgverzekeringskantoren

Wat betekent Data Driven voor de zorg?

Data vormen voor zorgorganisaties een strategische asset. Maar hoe zorg je ervoor dat die data ook daadwerkelijk strategisch wordt ingezet en rendement oplevert in de zorg voor patiënten. In de zorg sector spelen een aantal specifieke uitdagingen. We spraken hierover met Rik Sietsma en Lukas Hempenius van Axians.

Contact_met_klant

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over onze zorgoplossingen? Wil je met ons van gedachten wisselen hoe de Data & Analytics jouw zorgorganisatie helpt de waarde uit data maximaal te benutten? Of heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en vul onderstaand formulier in. We nemen snel contact met je op.