Digitalisering van je organisatie

Utiliteitsbedrijven zien hun sector snel veranderen. (Inter)nationale wet- en regelgeving dwingt netbeheerders, waterbedrijven en andere organisaties om duurzamer te opereren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Daarnaast zien utiliteitsbedrijven dat steeds meer consumenten en bedrijven technologie inzetten, bijvoorbeeld om zelf energie op te wekken en terug te geven aan het net. En door privatisering en deregulering zijn ook andere aanbieders van producten en diensten actief in het domein, dat voorheen exclusief van de utiliteitsbedrijven was.

Deze ontwikkelingen dwingen utiliteitsbedrijven om hun organisatie, diensten en operationele processen slimmer in te richten. Bijvoorbeeld door slimme technologie te gebruiken om CO2-neutraal te werken. Of het gebruik van technologie te stimuleren bij consumenten en bedrijven, om verbruik van water en energie te verminderen en de belasting op ons (water)netwerk beheersbaar te houden.

Axians ondersteunt utiliteitsbedrijven om bij de inzet van de juiste technologieën en tools om verschillende (real-time) databronnen samen te brengen, algoritmes te ontwikkelen om patronen en afwijkingen te ontdekken en de resultaten op de juiste manier in te zetten voor jouw organisatie. Lees hieronder over onze expertises!

Onze oplossingen

Axians is specialist in verschillende expertisegebieden om je maximaal te ondersteunen bij de digitalisering van je organisatie.

 • IoT Platform

  Maestro, een op Microsoft Azure gebaseerd IoT-platform, biedt je alles om data uit machines, apparaten, sensoren en systemen te ontsluiten, integreren, monitoren en analyseren met behulp van moderne AI-toepassingen. Zo helpen we je om de digitale ambities van je organisatie te realiseren.
  MEER WETEN
 • Edge Computing

  Edge computing is een belangrijk onderdeel van ons slimme cloud IoT-platform Maestro. Daar waar je met het platform data en slimme algoritmes op een centrale plek beheert, stelt edge computing je in staat om dichtbij een machine belangrijke functies sneller en zonder verstoringen uit te voeren.
  MEER WETEN
 • Smart Asset Management

  Axians helpt je organisatie om smart asset management te realiseren. Zo kun je de assets van jouw organisaties slimmer beheren en processen automatiseren om je sneller in te grijpen bij storingen en afwijkingen. En je krijgt een beter beeld van het gedrag en de prestaties van je assets, om je onderhoud op af te stemmen.
  MEER WETEN
 • Digital Twin

  Axians ondersteunt je organisatie bij het ontwikkelen van een digital twin om inzicht te krijgen in prestaties van processen en fysieke objecten, scenario’s te simuleren en beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.
  MEER WETEN

Optimale ICT-dienstverlening voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een goede samenwerking met leveranciers en marktpartijen belangrijk. ‘Een goede partner, waarmee wij binnen tijd, budget en afgesproken kwaliteit onze ICT-dienstverlening hebben kunnen realiseren.’

LEES DE REFERENTIE

Met onderstaande partners werken wij intensief samen binnen het marktsegment Utiliteiten en expertisegebied Data Analytics

Contact_met_klant

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Vul hier het telefoonnummer in waarop we je overdag kunnen bereiken. Bij voorkeur je mobiele telefoonnummer of je eigen doorkiesnummer.