Datagedreven werken begint met een goede datastrategie

Datagedreven organisaties besparen kosten, nemen betere en snellere beslissingen en zijn flexibeler. Bedrijven die (big) data analytics serieus nemen, doen het veel beter dan hun concurrenten. Vooral als ze de hulpmiddelen voor analytics direct in handen geven van de mensen die dagelijks moeten inspelen op kansen en bedreigingen, zodat er een datagedreven organisatie ontstaat waar beslissingen niet meer alleen op onderbuikgevoel worden genomen, maar onderbouwd zijn met feiten en voorspellingen.

Voor veel bedrijven is de vraag dan ook niet óf ze datagedreven moeten worden, maar hoe. Er is een bedrijfsbrede visie nodig die aangeeft hoe data structureel een bijdrage levert aan de missie van je bedrijf en waarom data een strategisch bedrijfsmiddel is. Inmiddels is bij veel bedrijven organisatie-breed het besef doorgedrongen dat data geen bijproduct van systemen en processen is, maar de belangrijkste grondstof voor de 21e eeuw. 

Waarom zijn veel bedrijven dan nog niet zover? Omdat ze moeite hebben een overkoepelende visie te ontwikkelen waarin de wensen en belangen van verschillende bedrijfsonderdelen samenkomen. En vooral omdat ze vaak niet  weten waar te beginnen.

Datagedreven werken begint met een goede datastrategie, die voor iedere organisatie anders is. Wat zijn de doelstellingen van jouw organisatie en hoe kunnen die behaald worden met en door het gebruik van data?  Dat zijn de basisvragen voor het maken van een toekomstbestendige datastrategie.  We helpen je graag om jouw datastrategie vorm te geven en uit te voeren.

Datastrategie gaat verder dan de juiste technologische inrichting. Er zijn  veel meer gebieden waarop verandering, ontwikkeling en innovatie nodig is om medewerkers succesvol in beweging te krijgen. Van de ontwikkeling van een goed doordachte visie en strategie tot de juiste organisatievorm en cultuur waarin data en analytics omarmd worden. Een cultuurverandering; van besluitvorming op gevoel naar besluitvorming op basis van feiten.

Een succesvolle datastrategie bevat daarom de winnende mix van technologie, processen en cultuur.

Hoe kom je tot een datastrategie?

De basis voor een datagedreven organisatie wordt gevormd door een bedrijfsbrede, overkoepelende en breed gedragen visie op datagedreven werken. De ambitie die hieruit spreekt, moet daarbij vertaald zijn in een duidelijke strategie en ‘routekaart’. En daar hoort een organisatie bij die in staat is de programma’s en projecten die daaruit voortvloeien uit te voeren en te implementeren. Een framework helpt je vervolgens om de volgende stap naar een datagedreven organisatie te kunnen zetten.

Om tot een succesvolle datastrategie te komen is het belangrijk om eerst je organisatie, je mensen, je technologie, data en inzichten onder de loep te nemen en veel vragen te stellen.

Werken met data en analytics en de toegevoegde waarde daarvan bepalen is een ontdekkingstocht, niet iets dat meteen staat. We helpen je graag om met succes in kleine stappen toe te werken naar het einddoel. Droom groot, begin klein.

 

 

Onze oplossing

  • Data Navigator 360

    Samen integraal bouwen aan een datastrategie

    De Data Navigator 360 biedt organisaties richting en houvast in hun reis naar datagedreven worden. Samen met de stakeholders stellen we de datadromen vast. We geven inzicht in waar de organisatie nu staat. En advies over wat de datagedreven ambities betekenen én vragen van de organisatie, de mensen, de processen en systemen.
    LEES MEER

Marktsegmenten

We zijn met onze datastrategie diensten met namen actief in de volgende markten

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wil je meer weten over onze diensten rondom datastrategie? Met ons sparren over hoe jouw organisatie stapsgewijs een  datagedreven organisatie kan worden? Vul dan het contactformulier in. We helpen je graag!