Datagedreven organisaties kenmerken zich door hun hoge mate van ‘intelligentie’, maar vooral door de manier waarop ze die intelligentie inzetten om klanten, partners en andere stakeholders aan zich te (ver)binden. Met de inzet van data & analytics verhogen bedrijven de kwaliteit van hun dienst of product en kunnen zij met voorspellingen beter inspelen op de klantvraag. Ook realiseren zij een kostenreductie door processen te optimaliseren en de efficiency te verhogen. Soms ontstaan er zelfs nieuwe verdienmodellen. Kortom, datagedreven werken is de sleutel naar succesvol zijn en blijven.

Ondanks dat data het brandstof is waar menig bedrijf op loopt, zijn er ook bedrijven met nog ‘slechts’ een ambitie en idee. Die om uiteenlopende redenen zoekende zijn in het concretiseren van hun datagedreven ambities.

 

Begrijpelijk, want datagedreven werken vraagt om meer dan alleen de juiste data uit de systemen kunnen halen. De échte drijfveren zijn namelijk de mensen en de organisatie.

Onze Data Navigator 360 biedt organisaties richting en houvast in hun reis naar datagedreven worden. Samen met de stakeholders binnen de organisatie stellen we een gezamenlijk startpunt vast op basis van de datadromen. We geven inzicht in waar de organisatie nu staat. En advies over wat de datagedreven ambities betekenen én vragen van de organisatie, de mensen, de processen en systemen. We concretiseren dit met een roadmap om de stip op de horizon te bereiken. Onder het motto ‘denk groot, begin klein maar begin’ stellen we realiseerbare deelstappen op die meteen waarde opleveren en vertrouwen geeft in datagedreven werken.

Axians_Data Navigator 360

Wees beter dan je gisteren was

Datagedreven werken is nooit het eindstation, maar juist een continue reis naar verbetering. Elk proces dat je optimaliseert, geeft data en inzichten waarmee je weer nieuwe verbeteringen kunt aanbrengen. Daarnaast geeft al die nieuwe data ook een steeds verfijnder beeld van je eigen organisatie, de klantwensen en je producten. Het is dan ook slim je datastrategie, roadmap en dashboards regelmatig tegen het licht te houden. Daarnaast moet ook de technologie die je kiest kunnen meeschalen en voor zoveel mogelijk medewerkers toegankelijk en aantrekkelijk zijn om een sterke datacultuur te bevorderen.

Axians_Data Navigator 360_organisatie

Samen integraal bouwen aan een datastrategie

De meeste organisaties zijn overtuigd dat ze meer datagedreven moeten gaan werken. Tegelijkertijd worstelen ze met de vraag hoe en waar te beginnen. Technologie is slechts een middel, er zal eerst een heldere visie geformuleerd moeten worden en goed onderzocht worden over wat dit betekent voor én vraagt van de organisatie, mensen, processen, inzichten en de data. Dit vraagt om een integrale blik en aanpak van onze Data Navigator 360:

  • Stap 0: voorbereiding – een helder beeld van de datavolwassenheid van de organisatie
  • Stap 1: één centrale kick off sessie voor een gezamenlijk startpunt binnen de organisatie
  • Stap 2: inzicht in de datadromen en behoeften van per organisatiedomein middels interviews en een workshop
  • Stap 3: inzicht in wat de datadromen betekenen voor de organisatie én wat dit vraagt van de organisatie middels interviews en een workshop
  • Stap 4: doorvertaling van de datadromen naar de benodigde architectuur en technologie en de impact op de bestaande situatie middels interviews en een workshop
  • Stap 5: adviesvoorstel voor datadromen, organisatiekeuzes, architectuurkeuzes en technologie, inclusief een roadmap (adviesrapport en centrale eindpresentatie)
Contact_met_klant

Hoe kunnen wij je helpen?

Alleen het toepassen van data en analytics biedt geen garantie voor een datagedreven organisatie. Het vraagt namelijk om meer dan alleen de juiste data uit de systemen kunnen halen. Axians heeft samen met Bostec en Actemium alle benodigde expertise in huis om organisaties datagedreven te maken. Met een bewezen track-record in Data & Analytics, organisatiemanagement, procesoptimalisaties en automatisering.  We helpen je graag op weg met jouw datastrategie en ambities.