Zorg GGZ is bedrijfskritische software. De continuïteit van de praktijk of instelling hangt namelijk mede af van de software en de daarbij behorende data. Want zonder software kun je niet bij je data en kun je dus niet werken.

Wet- en regelgeving vereisen tevens in toenemende mate dat je hier een back-up plan voor hebt. We hebben daarom een back-up plan gemaakt samen met een onafhankelijke partij: Software Borg. Software Borg is al ruim 30 jaar een toonaangevende escrowleverancier in Nederland en met hen  hebben we een escrow-regeling opgesteld. Hiernaast lees je wat hun rol in deze is.

Meer informatie over Software Borg: www.softwareborg.nl

Escrow-regeling bij Software Borg

Escrow is een back-up plan waarin Axians en de gebruiker overeenkomen dat Axians de broncode van Zorg GGZ via een onafhankelijke escrow agent deponeert voor de gebruiker. Software Borg en de IT-notaris zien toe op een juiste uitvoering van de regeling. Software Borg zorgt er verder voor dat de geregistreerde deelnemers op de hoogte blijven van de status van de regeling.  Na de  jaarlijkse controle van de broncode krijg je een controleverslag toegestuurd (die gericht is op volledigheid, overdraagbaarheid en bruikbaarheid). Met dit controleverslag kun je je accountant en verzekeraar laten zien dat je operationele risico’s hebt geborgd en voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van continuïteit van je IT-systeem.

 

Hoe wij de continuïteit van jouw software hebben geregeld.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse  bijdrage  aan Software Borg voor vrijgevestigden is vastgelegd in de  escrow-deelnameovereenkomst en bedraagt slechts € 29,- per jaar.  Daarmee is de beschikbaarheid  van de software optimaal gerealiseerd – ook bij veranderende omstandigheden aan de kant van Axians.

Hoe neem je deel?

Inmiddels hebben we alles geregeld en is voor de juiste bescherming van de continuïteit van het gebruik van Zorg GGZ alleen nog een handeling van jouw kant nodig: deelnemen aan de regeling. Je kunt deelnemen door een deelnameovereenkomst met Software Borg af te sluiten. Nadat de escrow-deelnameovereenkomst door jou en Software Borg is ondertekend neem je deel aan de regeling en is de beschikbaarheid van de software optimaal gerealiseerd.

Deelnameovereenkomst

Ben je vrijgevestigd en wil je deelnemen aan de continuïteitsregeling van Zorg GGZ ? Download hieronder dan de deelnameovereenkomst en retourneer het ingevulde formulier naar ons. Retourneren kan via mail naar: zorg-ggz.hc.nl@axians.com of per post naar: Axians Healthcare, Eemsgolaan 15, 9727 DW, Groningen. Je ontvangt vervolgens een wedergetekende exemplaar  van Software Borg terug. Vanaf dat moment neem je deel aan de regeling. Ben je werkzaam in een GGZ instelling? Neem dan even contact met ons op voor een offerte op maat.

Vragen?

Heb je nog vragen over de continuïteitsregeling? Aarzel dan niet om via onderstaande formulier contact met ons op te nemen.

Meer weten over de continuïteitsregeling van Zorg GGZ?