In het kloppend hart van elke onderneming is voorspelbaarheid in salarisverwerking essentieel. Werknemers verwachten een foutloze loonstrook en een stipte uitbetaling, een fundament voor vertrouwen en stabiliteit binnen het bedrijf. Het streven is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met tijd, vooral als het aankomt op de loonberekeningen. Je wilt je richten op het verifiëren van eenmalige posten en variabelen, en voor de rest op een soepele verwerking met de salarisoplossing van HRM Suite 365.

De salarissoftware staat bekend om zijn duidelijkheid en toegankelijkheid. Bij de implementatie kan jouw organisatie specifieke salariscomponenten definiëren en instructies geven hoe deze meegenomen moeten worden in de verloningscyclus. Met HRM Suite 365 kan jouw bedrijf zich focussen op groei en innovatie, wetende dat de salarisverwerking in goede handen is.

salarisoplossing

Verassend voorspelbaar

De tijd die je aan een goede inrichting van de salarisoplossing met HRM Suite 365 besteedt, verdien je dubbel en dwars terug tijdens de periodieke verloningen. De wet- en regelgeving en cao-bepalingen worden automatisch in de loonberekeningen meegenomen. En mocht het nodig zijn: herrekenen met terugwerkende kracht is eenvoudig. Ook de effecten op bijvoorbeeld grondslagen, journaalposten en loonaangiften worden met terugwerkende kracht aangepast. De salarisberekeningen, loonaangiften en financiële verantwoording zijn voorspelbaar en betrouwbaar.

salarisoplossing

Aanpasbaar op verschillende niveaus

Door de flexibele opbouw kun je op vier niveaus regelingen of waarden ingeven: op algemeen, bedrijfs-, werknemers- of dienstverbandniveau. De invoer en controle per medewerker blijft daardoor tot een minimum beperkt, terwijl je alle ruimte hebt om de regelingen en afspraken in de salarisadministratie te verwerken.

Complete betrouwbaarheid

Ons doel? Je dagelijkse salarispraktijk efficiënt en effectief te ondersteunen. Maximering basisuurloon voor bijvoorbeeld ziekengeld, onregelmatigheidstoeslag of ziekengeld meeruren? Vanzelfsprekend mogelijk. Meeruren overwerk, verzuimuren in verschillende percentages? Het is allemaal correct en compleet te verwerken met de salarisoplossing van HRM Suite 365.

Salarisoplossing: overzichtelijk en inzichtelijk

De salarisoplossing van de HRM Suite 365 is overzichtelijk en inzichtelijk. Bij de inrichting kan jouw organisatie componenten benoemen en aangeven op welke wijze deze in de salarisverwerking moeten worden meegenomen.

De mogelijkheden van componenten zijn praktisch onbegrensd, maar om een aantal mogelijkheden te geven:

 

 • Uren gewerkt
 • Uren ORT, diverse percentages met maximering basisuurloon
 • Ziekengeld-ORT en verzuimgeld meeruren berekening automatisch
 • Meeruren, overwerk
 • Verzuimuren in verschillende percentages, zwangerschapsverlof
 • Salarisschalen met automatische periodieke verhoging eventueel met gebruik van inpassingtabel
 • Vastlegging garantiesalarissen
 • Loonbeslagen
 • Onbeperkt aantal betalingsrekeningen, ook voor loonbeslagen
 • Verwerking van cyclische roosters
 • Automatische afrekening bij uit dienst

HRM Suite 365 met salarisverwerking

HRM Suite 365 vormt het kloppend hart van jouw HR-administratie en salarisverwerking. Veel organisaties werken met de ERP-oplossing Microsoft Dynamics 365. HRM Suite 365 is ontwikkeld als dé Nederlandse HR- en salaris add-on voor Microsoft Dynamics 365. HRM Suite 365 werkt met dezelfde opzet en opbouw van schermen. Door de volledige integratie met dit ERP-systeem hoef je gegevens maar één keer in te voeren om voor alle bedrijfsonderdelen beschikbaar te zijn. En omgekeerd.

Medewerkergegevens
De basis voor de salarisberekening en vrijwilligersvergoedingen worden door de medewerkergegevens gevormd. Deze worden opgenomen in het digitaal personeelsdossier. Voor medewerkers die op verschillende afdelingen of in verschillende functies werken, kunnen meerdere dienstverbanden worden vastgelegd. Je kunt per dienstverband een vaste procentuele verdeling opgeven over meerdere teams of afdelingen. Medewerkers die verschillende taken uitvoeren die onder verschillende cao’s vallen, worden op basis daarvan verloond.

 

Ondersteuning cao’s
Standaard zijn van ongeveer vijftig cao’s de regelingen en bepalingen verwerkt in de software van HRM Suite 365.  Dit geldt bijvoorbeeld voor de cao’s ziekenhuizen, VVT, kinderopvang, bouw en installatie.  Vraag naar het actuele overzicht en de mogelijkheden voor het toevoegen van een cao.

Flexibele arbeidsverhoudingen
Van vast dienstverband, uitzendwerk tot vrijwilligersovereenkomst. Jouw salarisadministratie is op de flexibele arbeidsverhoudingen ingespeeld; dat bespaart je onnodige handmatige acties.

Waarom de salarisoplossing met HRM Suite 365?

 • Altijd werken met actuele wet- en regelgeving
 • Wijzigingen automatisch doorgevoerd met periodieke updates
 • Ruim aanbod standaardlijsten en rapportages
 • Geschikt voor elke branche
 • Eén database
 • De actuele HR- en salarisgegevens zijn altijd beschikbaar
HRM Suite 365

Aan de slag met HRM Suite 365?

Laat je gegevens achter of neem direct contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 0229-282161.