Waar kan jouw ziekenhuis verbeteringen behalen door te sturen op data?

Ziekenhuizen moeten met minder geld en minder personeel meer zorg verlenen. Alle reden om de efficiëntie te verhogen. Hier kan analytics bij helpen.

Ziekenhuizen zijn bij uitstek data intensieve organisaties. Om de doelmatigheid te vergroten en de patiëntervaring te optimaliseren is er een behoefte de zorglogistiek te verbeteren. Dit leidt er toe dat veel bewuster en meer data over processen wordt vastgelegd om tot slim informatiegebruik te komen. Bovendien is vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving een steeds grotere druk op ziekenhuizen om data te verzamelen en beschikbaar te maken, zowel voor wat betreft de bedrijfsvoering als de zorgkwaliteit.

Wij zijn overtuigd van de grote meerwaarde van data binnen ziekenhuizen. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat data zo kunnen worden ontsloten en geïntegreerd dat informatie op een slimme manier kan worden gebruikt. Dit leidt er toe dat de voorspelbaarheid van processen toeneemt, de aanwending van schaarse resources wordt geoptimaliseerd en vooral dat de kwaliteit van de  zorg stijgt.

De toepassingsmogelijkheden zijn data analytics in ziekenhuizen zijn heel breed: van beter voorspellen hoeveel zorg je gaat leveren tot beter plannen of het analyseren en verbeteren van zorgpaden.

De ervaring leert ons dat de ICT-kant de meest eenvoudige is. Wat veel ingewikkelder is, is het inbedden van de techniek in de dagelijkse processen van een organisatie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen ermee gaat werken? Hoe creëer je voor verschillende typen medewerkers relevante dashboards, met informatie in hun eigen context? Juist dat is het specialisme van Axians. Wij kennen de ziekenhuismarkt door en door, we kennen hun processen en uitdagingen.

Met de praktijkvoorbeelden op deze pagina hopen we je te inspireren om in je eigen ziekenhuis en in je eigen team op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan.

 

 

Waar we je mee kunnen helpen:

  • Axians Healthcare Platform

    Het Axians Healthcare Platform is geschikt voor opslag en analyse van alle typen gegevens uit alle mogelijke bronnen. Het maakt uitwisseling van gegevens in de zorgketen en met zorgpartners mogelijk én voorziet in de data governance.
    LEES MEER
  • Self Service BI

    Geef gebruikers de kennis, vaardigheden en tools in handen om zelf in hun data- en informatiebehoeften te voorzien.
    LEES MEER

Onze ambitieuze opdrachtgevers

Axians heeft een brede klantenkring in Ziekenhuizen, van Algemene Ziekenhuizen, Universitair medische centra en Categoraal Ziekenhuizen tot Topklinische ziekenhuizen en Expertisecentra. Lees hier een aantal referentiecases en laat je inspireren.

Leren van elkaar rondom Corona

Ieder mens en daarmee ook iedere zorginstelling heeft te maken met Corona. De benodigde informatie rondom Corona verschilt echter per instelling. Want waar een ziekenhuis graag wil weten hoeveel patiënten op de IC terecht zijn gekomen of hoeveel medicijnen beschikbaar zijn op welke locatie, heeft een andere instelling meer behoefte aan de vaccinatiegraad van de bewoners of veiligheid van mensen met dwaalgedrag.

Vrijwel al onze klanten gaven aan dat een standaard Corona dashboard niet voldeed, juist omdat geen instelling gelijk is. Daarom hebben we al onze klanten gevraagd om hun zelfgemaakte Corona dashboards naar ons toe te sturen, zodat we deze geanomiseerd konden delen met alle deelnemende instellingen. We hebben gezamenlijk een grote uitdaging en kunnen veel leren van elkaar. We zijn trots op het aantal reacties dat we van onze klanten gekregen hebben. Nogmaals dank daarvoor!

Waarmee kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Data Analytics voor Ziekenhuizen of met ons sparren over de informatievoorziening in jouw ziekenhuis? Vul het contactformulier in, zodat we contact met jou kunnen opnemen. We helpen je graag!