Kijk dagelijks vooruit

Als financial moet je tegenwoordig continu vooruitkijken, verbanden leggen en vooral ook snel schakelen. Loop je achter de feiten aan, dan mist je organisatie de broodnodige stuurinformatie. Je bent een business partner en moet je nadenken over de onderliggende drivers van je bedrijf. In de dynamische markt van vandaag is het belangrijk om met planning en forecasting slim in te spelen op snel veranderende omstandigheden. In veel bedrijven vervult de finance afdeling echter nog te vaak de traditionele rol van ‘boekhouder’. Planning en forecasting is meer een jaarlijks terugkerend ritueel dan een stuurinstrument voor de business. Dat maakt de relevantie voor de business minimaal, terwijl een succesvolle uitvoering van de bedrijfsstrategie niet gegarandeerd is.

Axians helpt  je organisatie om financial planning en forecasting op de juiste manier te implementeren in je organisatie. Dat doen we door niet alleen te kijken naar de actuele cijfers, ambities en budgetten, maar ook relevante informatie mee te nemen waar je op dat moment over beschikt. Lopen bepaalde producten harder dan verwacht? Bevat de sales pipeline onvoldoende opportunities voor de rest van het jaar? Blijven bepaalde (risico)regio’s achter? Zijn er grote veranderingen in de koers van de dollar of de olieprijs? Gebeurtenissen die grote invloed op je omzet of kosten hebben. Zo ontwikkelen we planning- en forecast-modellen die alle business drivers in acht nemen, waardoor echte ‘actionable’ informatie ontstaat voor je organisatie. Zo kun je gedurende het jaar met een bepaalde zekerheid zeggen of je het budget wel of niet gaat halen.

Meer dan alleen technologie

Technologie maakt het mogelijk om snel, flexibel en efficiënt te plannen en te forecasten. Zo leg je de basis voor toekomstig succes. Daarin neem je mee wat je bedrijf wil bereiken, hoe je dat denkt te doen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Dat gaat veel verder dan de financiële afdeling of directie of groepsniveau ‒ álle afdelingen zijn erbij betrokken. Door te zoeken naar de juiste verbanden tussen bijvoorbeeld verkoop, marketing, operatie en logistiek, ontstaat er een geïntegreerd beeld waarin alle componenten met elkaar verbonden zijn.

Goed forecasten vergt wel een efficiënt ingericht proces en de inzet van slimme software voor het verzamelen, integreren, controleren en analyseren van data. Zonder die voorwaarden zul je al snel merken dat je 80% van de tijd bezig bent met informatie verzamelen in plaats van het analyseren van die informatie. Dan is zelfs één keer per jaar forecasten al een te grote opgave. Realiseer je ook dat de antwoorden uit je forecast direct tot vervolgvragen leiden om tot goede acties te komen. Je moet als organisatie dus ook ad-hoc analyses uit kunnen uitvoeren op al die onderliggende data.

Onze succesverhalen

De juiste oplossing voor jouw organisatie

Axians helpt je om financiële planning en forecasting in het hart van je organisatie te zetten. We zorgen voor het inzicht dat je nodig hebt om continu mee te bewegen met de wereld om je heen en grip te krijgen op de toekomst. We bieden oplossingen die flexibel, schaalbaar en onafhankelijk van technologie zijn. Met alleen data organiseren en beschikbaar stellen ben je er niet. Axians helpt de mensen in jouw organisatie daarom om het maximale uit technologie te halen en verbanden en trends beter te begrijpen. Zonder dat ze daarvoor IT-experts nodig hebben.

Kennis

Dankzij onze jarenlange kennis op het gebied van financiële planning & forecasting weten we precies wat wel en niet werkt. Die kennis delen we graag met je in onze blogartikelen, webinars en e-books.

Contact_met_klant

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!