Medisch Spectrum Twente (MST) is een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen van ons land. Het maakt samen met zes andere topklinische ziekenhuizen deel uit van Santeon. Binnen dit samenwerkingsverband leren de ziekenhuizen van elkaar. Dit gebeurt ook op het gebied van business intelligence. Mede vanwege goede ervaringen van andere Santeon-ziekenhuizen koos MST voor Power BI. Axians was als partner betrokken bij de implementatie.

Erik Bakker is afdelingsmanager Business Intelligence in MST. Hij vertelt:

“We hebben altijd gewerkt met SAP Business Objects. Die software is op zich prima, maar omdat we voor een nieuwe EPD-implementatie stonden, hebben we onze datastrategie heroverwogen. Daarbij speelt mee dat we een actieve cloudstrategie volgen: daar waar het kan gebruiken we software uit de cloud. Microsoft is op dat gebied onze partner. Het lag daarom voor de hand om te onderzoeken in hoeverre Power BI wellicht een betere oplossing zou zijn.”

Flexibele data-integratie

Bakker oriënteerde zich en wisselde ervaringen uit bij collega BI-specialisten in de andere Santeon- ziekenhuizen. “Wat opvalt is dat Power BI ontzettend snel wordt doorontwikkeld. Zodra er nieuwe technologieën beschikbaar zijn, worden die geïntegreerd. Omdat het software uit de cloud is, werk je altijd met de nieuwste versie”, zegt Bakker. “Daarnaast onderscheidt Power BI zich door zijn gebruiksvriendelijkheid, flexibele data-integratie en de krachtige visualisatietools. Uiteraard draait de software op het Microsoft Azure-platform, wat het voor ons heel eenvoudig maakt om dashboards en rapportages met de juiste medewerkers te delen.”

De flexibele data-integratie is voor MST belangrijk, want de software haalt data uit veel verschillende bronsystemen, van de financiële applicatie tot het EPD en van planningssoftware tot het HR-systeem. Bakker: “We gebruiken BI in onze hele organisatie en veel processen, of het nu gaat om OK-logistiek, financiën, of inzicht in onze kwaliteit van zorg. Het draagt dus direct bij aan onze missie om hoogwaardige patiëntenzorg te bieden, maar ook aan de uitdaging om met het personeel dat we hebben steeds meer patiënten te bedienen.” Personeelsschaarste is immers aan de orde van de dag in de zorg. Hoe efficiënter je het beschikbare personeel inzet, hoe beter het is.

Data-analyse spil in Value Based Healthcare

Daar komt bij dat MST veel data deelt met de andere Santeon-ziekenhuizen. “We werken allemaal volgens het Valued Based Healthcare-concept, in het Nederlands waardegedreven zorg. Dat betekent dat we de waarde voor de patiënt centraal stellen. Om te monitoren hoe goed we dat doen, zetten we diverse meetinstrumenten in. De resultaten delen we via ons Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) met de andere zes ziekenhuizen. Door data te vergelijken, krijgen we meer inzicht in de duur van behandelingen, het door de patiënt ervaren resultaat ervan, de inzet van personeel en de kosten. Onze artsen gebruiken die data om samen met de patiënt beter afgewogen beslissingen te nemen.”

Axians heeft kennis van zowel de frontend als de backend van Power BI en helpt ons met zaken waar we zelf niet aan toekomen. Wat dat betreft functioneren ze als verlengstuk van onze afdeling

Erik Bakker, Afdelingsmanager Business Intelligence in MST

De tijd dat BI primair een tool was die werd gebruikt door ondersteunende diensten, zoals financiën, HR of Logistiek, is dus voorbij. Ook artsen, verpleegkundigen etc maken vandaag de dag gebruik van de dashboards ontwikkeld in PowerBI. Dat stelt hogere eisen aan de software, zegt Bakker. “We hebben steeds meer behoefte aan goede datavisualisatie. Als een arts in zijn spreekkamer samen met de patiënt moet beslissen welke behandeling wordt ingezet, wil je gegevens over bijwerkingen, risico’s en te verwachten effecten van een medicijn of operatie op een overzichtelijke manier presenteren, zodat de patiënt de consequenties van zijn keuze goed overziet.”

Door dat brede gebruik is gebruiksvriendelijkheid een belangrijke eis. “Ook zonder uitgebreide training moet je ermee uit de voeten kunnen”, vindt Bakker. “Als het te ingewikkeld is, gaan mensen het niet gebruiken.”

Focus op adoptie

Voor de implementatie deed MST een beroep op Axians. “Ze hebben kennis van zowel de frontend als de backend van Power BI en helpen ons met zaken waar we zelf niet aan toekomen. Wat dat betreft functioneren ze als verlengstuk van onze afdeling.”

Axians speelt ook een belangrijke rol bij de adoptie. “Ze maken trainingen op maat, afgestemd op de gebruiker en zijn kennis. De training voor het BI-team was heel uitgebreid en ging niet alleen in op Power BI, maar ook op TimeXtender. Voor andere medewerkers is de instructie beknopt. We maken hierbij onderscheid in de verschillende doelgroepen; zo zijn we bezig Business Controllers op te leiden om 80% van alle vragen zelf te kunnen beantwoorden, zodat we zelfredzaam worden op het gebied van BI. Ons doel is dat iedereen bij MST begrijpt welke waarde hij of zij kan halen uit data, ongeacht of je die data gebruikt om kwaliteit van zorg te meten, de OK-planning te optimaliseren of gebruikt voor advanced analytics zoals het voorspellen van no-shows”.

Betere patiëntenzorg

Over het resultaat is Bakker tot nu tevreden. “We hebben echt mooie verbeteringen bereikt, onder meer in onze zorglogistiek. Daar gebruiken we Power BI in ons tactisch planningsoverleg. De tool helpt om complexe data te vertalen naar actiegerichte inzichten. Dat leidt uiteindelijk tot een efficiënter beheer van resources, maar vooral tot betere patiëntenzorg. En daar gaat het uiteindelijk om.”