Infozorg helpt zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Jeugdzorg) en de cure om hun informatiehuishouding  – inclusief managementinformatie – op orde te krijgen en te houden. Dit doen zij door te helpen met het implementeren, functioneel beheren en herinrichten van applicaties. Door het zorgproces effectief en transparant in te richten, creëren de mensen van Infozorg waardevolle tijd. Tijd die een zorgorganisatie niet meer hoeft te besteden aan onnodige communicatie en administratie, maar die benut kan worden voor het leveren van goede zorg. Infozorg maakt onder andere gebruik van SAP BusinessObjects voor haar klanten.

Ilona Pullens, directeur bij Infozorg: “Wij willen bij onze klanten borgen dat de samenwerking tussen de verschillende applicaties goed werkt. Met deze SAP BusinessObjects oplossing zorgen we hier voor, vanuit het perspectief van informatieontsluiting. Zorgorganisaties kunnen eenvoudig specifieke applicaties ontsluiten en zo voorzien in hun dagelijks informatiebehoefte. Tegen lage kosten en weinig inzet. De semantische laag waar SAP BusinessObjects gebruik van maakt, stellen we via ons portaal beschikbaar. Op deze manier is minder technische kennis van applicaties nodig  om  het gewenste inzicht te verkrijgen.”

Ilona Pullens: “We helpen zorgorganisaties om de informatiesystemen zodanig in te richten dat hun werkprocessen en dienstverlening optimaal worden georganiseerd. Dat doen we niet met theoretische rapporten of afstandelijke adviezen, wel met concrete ondersteuning en kennis van allerlei nieuwe ontwikkelingen, best practices van de basisprocessen en bijbehorende inrichtingen van applicaties in de zorg. Uiteraard denken we op strategisch niveau mee met onze klanten, onze operationele uitwerking van de strategie is altijd doelgericht en direct toepasbaar.”

Complex declaratielandschap

De zorg heeft behoefte aan deze ondersteuning, geeft Ilona aan: “De overheid stelt allerlei eisen aan het vastleggen, declareren en verantwoorden van veel handelingen en gegevens. Dat declaratielandschap is onder andere door de verschillende wetgevingen complexer dan wenselijk. Door daar goed kennis van te hebben, kun je de eigen werkwijze zo eenvoudig mogelijk proberen in te richten. Daar helpen we aan mee, mede door de samenwerking met Axians en de inzet van SAP BusinessObjects.”

Ilona benadrukt dat Infozorg vooral werkt met de software die de zorgorganisaties zelf al gebruiken: “Zij kiezen software en wij zorgen er vervolgens voor dat die applicaties zo goed mogelijk zijn ingericht en vooral optimaal met elkaar werken. Dit doen wij onder andere met SAP BusinessObjects van Axians. Samen met Axians hebben we gezocht naar een eenvoudig en betaalbaar licentiemodel, zodat alle zorgorganisaties (groot maar zeker ook klein) zo min mogelijk hoeven te betalen en toch nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen gebruiken. Dáár zit onze toegevoegde waarde.”

Met SAP Business Objects kunnen ónze zorgklanten zo eenvoudig  mogelijk hun applicatielandschap ontsluiten.’

Ilona Pullens

Directeur – Infozorg

Klanten profiteren van detailkennis

Infozorg kan haar dienstverlening alleen goed realiseren als zij hechte en langdurige relaties aangaat met haar opdrachtgevers: “Wij gaan met al onze relaties, ook met onze medewerkers en samenwerkingspartners, het liefst langdurige relaties aan. Om tot écht goede oplossingen te komen voor de informatiehuishouding en managementinformatie voorziening van onze klanten is detailkennis nodig. Daarom vinden wij dat je goed, intensief en langdurig met elkaar moet samenwerken. Wij hebben die kennis in huis en stellen deze ter beschikking aan onze klanten en onze samenwerkingspartners. Dit biedt onze klanten grote voordelen.”

Visie op de toekomst

“Wij zijn een organisatie die praktisch en concreet acteert. We zijn vooral actief binnen het operationele en tactische werkgebied. Anders gezegd: we focussen ons op de zaken waarmee een zorgaanbieder vandaag en het komende jaar actief is. We zien dat het aantal applicaties zal toenemen. Daarnaast zien we dat de integratie met domotica-achtige elementen zich verder ontwikkelt. En ook de toenemende ontwikkeling van ‘Internet of Things’. Dit moet allemaal met elkaar kunnen communiceren, aan elkaar geknoopt worden. Daar krijgen zorgorganisaties in het operationele beheer de komende jaren veel mee te maken. Daarbij ondersteunen wij. Dat mede optimaliseren en eenvoudig realiseren is onze uitdaging. Daarin zijn wij, Infozorg, van toegevoegde waarde.”

Meer informatie?

Ben je benieuwd hoe SAP BusinessObjects de informatievoorziening van jouw organisatie kan verbeteren? Wil je een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Of in contact komen met onze referenten? Neem gerust contact met ons op via 088 – 597 55 00 of info.bi.nl@axians.com. We helpen je graag!