Het vinden van ervaren kenniswerkers in de kennisintensieve AGF-sector blijft een grote uitdaging. Bijkomend probleem is de toenemende vergrijzing, waardoor de wel aanwezige kennis en ervaring de komende jaren in rap tempo dreigt te verdwijnen. Met ERP software kun je deze kennis toch borgen binnen je organisatie om kennisverloop te voorkomen.

Vergrijzing vormt gevaar voor kennis

Veel van de specialistische kennis en ervaring in jouw organisatie zit bij de mensen die al lang in dienst zijn. Of het is opgeslagen in documenten en bestanden die alleen zij weten te vinden. Denk daarbij aan kennis over klanten en oude afspraken. Maar ook aan details over producten en het productie of logistieke proces; vaak die uitzonderingen op de regel, die onbewust in het dagelijks werk wordt toegepast.

Als deze mensen uitstromen, ontstaat er opeens een leemte in de kennis met als gevolg dat je kwaliteit van het werk afneemt. Dit heeft een negatief effect op de klanttevredenheid en faalkosten tot gevolg.

Inzet van nieuwe technologie om kennis te borgen

Je wilt deze kennis over klanten, producten en processen dus goed borgen. En een ERP-systeem kan hierbij helpen. Zo’n ICT-systeem kan dusdanig worden ingericht dat daarin alle kennis en ervaring is verwerkt.

Met behulp van slimme workflows en het inrichten van rol gebaseerde schermen kun je processen en informatiestromen transparant maken. Iedere gebruiker heeft dan alle informatie online beschikbaar en kan die ook weer meteen delen met zijn omgeving.

Meer voordelen van digitalisatie in de AGF

Je hebt ook het voordeel dat nieuwe mensen sneller ingewerkt en operationeel zijn. Vooral jongeren vinden het vanzelfsprekend dat informatie om hun werk te doen, beschikbaar is op hun tablet of smartphone. Met moderne systemen kun je deze jongeren aan je binden en behouden voor de lange termijn. Bovendien heeft de coronacrisis bewezen dat er veel mogelijkheden zijn om digitaal samen te werken.

De valkuil van verouderde ERP systemen

Maar als je dit wilt, dan moet je ook de juiste ICT systemen hebben. In sommige gevallen is er nog geen echt ERP systeem in gebruik bij bedrijven. Maar wij komen in de AGF ook nog veel bedrijven tegen met verouderde ERP systemen van leveranciers die niet of nauwelijks innoveren.

Door nieuwe technologische ontwikkelingen zie je dat een bestaand ERP systeem dat niet goed is doorontwikkeld, steeds meer gaat wringen. Gecombineerd met het gebrek aan kennis gaan je mensen work arounds verzinnen in Excel of Access. Zo schiet je het doel van het systeem voorbij.

Als je dan toch wil moderniseren laat je allerlei duur maatwerk bouwen om deze tekortkomingen te compenseren. Dit heeft als gevolg dat het upgraden naar een nieuwe versie heel veel geld en frustratie kost of nog erger dat je niet meer kunt upgraden en moet werken met een systeem dat je niet langer ontzorgt.

Chapeau!

Je weet nu welke kant je op wil, maar de vraag is: bij wie? Hieronder laten we onze klanten voor zichzelf spreken, zodat jij, je opties beter tegen elkaar kunt afwegen:

I-Fresh AGF

Axians is de drijvende kracht achter RedStar 3.0

Axians is de drijvende kracht achter RedStar 3.0. Dit jaar viert tomatenspecialist RedStar haar 70-jarig bestaan. Uitgerekend tijdens dit jubileum wordt, na twee jaar hard zwoegen, het uitgekiende ERP-systeem ‘I-Fresh’ van Axians opgeleverd.
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Tomatenspecialist Redstar plukt vruchten van digitalisering met I-Fresh ERP

'Het scheelt me zes uur per week aan administratieve rompslomp’, zegt een stralende Henri Lambriex, CEO van RedStar.
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

De moderne veiling met de I-Fresh totaaloplossing

Rens Muskens, manager Finance & IT bij Veiling Zaltbommel: "We waren op zoek naar een partij die bekend is met de AGF-handel en waarmee we een langetermijnrelatie aan konden gaan."
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Alle binnen- en buitenlandse werkprocessen in één systeem

Commercieel directeur van Q-Cape, Leo Stoker: “Voor we onze ERP software vernieuwden, werkten we met twee verschillende systemen. Dat was een inefficiënte situatie waarin het lastig was om in beide systemen hetzelfde beeld te krijgen.”
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Verpakker van spruiten kiest voor I-Fresh

Corstiaan Piek: “Veel bedrijven uit onze sector werken met Axians samen en Axians spreekt onze taal, dit geeft vertrouwen”.
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Voorbereid op ERP implementatie dankzij proeftuin

Jan Bijleveld, directeur: “Door de implementatie van I-Fresh verwachten we dat er meer rust komt binnen de organisatie, doordat we processen beter onder controle hebben en minder brandjes hoeven te blussen. Dit levert een hoop tijdsbesparing op.
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Optimaliseren van processen door inzet van I-Fresh

Mathieu Boots: “Doordat Gourmet flink is gegroeid worden onze processen steeds complexer. Met het nieuwe systeem kunnen we met dezelfde groep mensen een dubbele omzet aan.”
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Een enorme efficiencyslag met I-Fresh

Piet van Liere, directeur: “Doordat we zeer beperkt gebruik maken van maatwerk, kunnen we met I-Fresh in de toekomst eenvoudig upgraden naar de nieuwste Microsoft Dynamics versie."
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Grip op marges dankzij I-Fresh

Laurent Jurvillier, Directeur: “Axians kent onze branche en spreekt dezelfde taal als wij.”
Lees meer
Business Applications Groot- & detailhandel

Als de basis goed staat, maak je een enorme efficiëntieslag

Dankzij automatisering kan het personeel zich bezighouden met belangrijke zaken. Als de basis goed staat maak je een enorme efficiëntieslag, die naar mijn idee nog in de gehele AGF-branche gemaakt kan worden…
Lees meer