Neem contact op
Bel mij terug

Zorgsector

Maak de zorg nog beter door slim gebruik te maken van data!

Zorginstellingen zijn bij uitstek data intensieve organisaties. Door ontwikkelingen op het gebied van sensors in medische apparatuur, wearables en preventieve zelfzorg apps neemt de grote hoeveelheid beschikbare klinische data alleen maar toe. Om de doelmatigheid binnen zorgorganisaties te vergroten en de patiëntervaring te optimaliseren is er binnen zorginstellingen een behoefte de zorglogistiek te verbeteren. Dit leidt er toe dat veel bewuster en meer proces data wordt vastgelegd om tot slim informatiegebruik te komen. Bovendien is vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving een steeds grotere druk op zorgorganisaties om data te verzamelen en beschikbaar te maken, zowel voor wat betreft de bedrijfsvoering als de zorgkwaliteit.

Wij zijn overtuigd van de grote meerwaarde van data binnen de gezondheidszorg. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat deze data, welke voor het grootste deel binnen de organisaties reeds aanwezig is, zo kan worden ontsloten en geïntegreerd dat de informatie op een slimme manier kan worden gebruikt binnen deze organisaties. Dit leidt er toe dat de voorspelbaarheid van processen toeneemt, de aanwending van schaarse resources wordt geoptimaliseerd en vooral dat de kwaliteit van zorg stijgt.

Hoe wij uitdagingen in de zorg aanpakken

Axians Healthcare Platform Het Axians Healthcare Platform is een snel en veilig modern data platform, specifiek voor de zorgsector. Het is geschikt voor opslag en analyse van alle typen gegevens uit alle mogelijke bronnen, uitwisseling van gegevens in de zorgketen én voorziet in de data governance. Lees meer

Zorg Analytics Zorg Analytics is een speciaal voor de zorg samengesteld totaalpakket aan Business Intelligence producten. Hiermee heb je alles in huis om jouw instelling of afdeling goed te kunnen besturen. Betere inzichten leiden tot betere beslissingen! Lees meer

Data Science Bij GGZ Noord-Holland-Noord is met data science een model gebouwd dat voorspelt hoeveel tijd er besteed gaat worden aan openstaande Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Het model en de voorspellingen zijn volledig geïntegreerd in de bestaande tooling waardoor weinig aanvullende kennis nodig is om het model te onderhouden. Lees meer

Process Mining Meander Medisch Centrum: "Bij het analyseren van een bedrijfsproces blijkt vaak al snel hoeveel ‘varianten’ het proces eigenlijk kent. Dat maakt het analyseren complex en arbeidsintensief. Axians ontwikkelde een manier om deze processtromen snel en overzichtelijk te visualiseren; zonder complexe voorbewerking van de data." Lees meer

Optimale planning en benutting van ruimtes in het Ommelander Ziekenhuis Groningen Het Capaciteit Dasboard ondersteunt bij OZG het operationele planningsproces, geeft in één oogopslag inzicht en leidt tot aantoonbare verbetering van productie. Lees meer

Medisch Spectrum Twente: Waardebepaling Module biedt ons waardevolle inzichten "Dankzij de Waardebepaling Module zitten we steeds dicht op de werkelijkheid en worden onaangename verrassingen voorkomen." Lees meer

GGZ Emergis “We hebben stuurinformatie nodig om onze activiteiten inzichtelijk te maken en te stroomlijnen.
Daarnaast zetten we Business Intelligence en data-analyse in om risico’s en kansen beter in te schatten." Lees meer

Het nieuwe EPD: boost voor uw data-integratie Veel zorginstellingen zijn bezig met de implementatie van een nieuwe versie van het Elektronisch Patiënten Dossier. Wij zijn er van overtuigd dat dit de uitgelezen kans biedt om ook de data-integratie in uw organisatie een belangrijke stap vooruit te brengen. Lees meer