Hoe beïnvloeden variabelen je bedrijfsdoelen?

De moderne office of finance identificeert kansen, onderbouwt strategische keuzes met waardevolle informatie en laat het verhaal achter de financiële cijfers tot leven komen. Een van de belangrijkste doelen is om toekomstige resultaten te voorspellen en vanuit verschillende scenario’s de business te adviseren. Maar veel financials zijn bij hun scenarioplanning aan het knippen en plakken uit verschillende spreadsheets en documenten, met alle kans op storende fouten en inconsistenties. Bovendien kost het enorm veel tijd, voorbereiding en manipulaties om scenario’s te berekenen en te kunnen vergelijken.

Bij Axians helpen we je organisatie om dit tijdrovende proces te doorbreken. We zetten slimme technologie in om je scenarioplanning te versnellen. Daarnaast gaan we nog een stap verder door met what-if analyses potentiële resultaten te evalueren op basis van wat er zou kunnen gebeuren. Het geeft je organisatie nog meer inzicht om te begrijpen hoe variabelen de bedrijfsdoelen kunnen beïnvloeden en om daar rekening mee te houden.

Creëer inzicht in verschillende scenario’s

Bij scenarioplanning en what-if analyse zijn strategische instrumenten om ontwikkelingen op de lange termijn in kaart te brengen. Ze staan echter niet op zichzelf, maar hangen nauw samen met je budget, planning, forecast. Daarbij wil je niet alleen inzicht hebben in de financiële component, maar ook niet-financiële targets. Je wilt de juiste verbanden kunnen leggen tussen bijvoorbeeld verkoop, marketing, operatie en logistiek. Zo ontstaat een geïntegreerd beeld waarin alle componenten met elkaar verbonden zijn.

Als je die basis op orde hebt, kun je belangrijkste business drivers in beeld brengen en tientallen scenario’s testen. Wat gebeurt en met je marge als de kostprijs daalt? Wat als containers duurder worden? Of als er een grote order binnenkomt? Met scenarioplanning en what-if analyse kun je talloze variabelen aanpassen, waardoor je een beter beeld krijgt wanneer je targets wel of niet behaalt en hoeveel invloed bepaalde variabelen hebben op je doelstellingen. Door het proces van scenarioplanning te automatiseren, bespaar je veel tijd en neemt bovendien de betrouwbaarheid van je analyses toe.

Referenties

Van technologie naar enabler

Technologie vormt een belangrijke component van scenarioplanning & what-if analyse, maar staat niet op zichzelf. Want pas als mensen technologie gebruiken om processen te innoveren, wordt die echt een ‘enabler’. Bij Axians draait het altijd om vier invalshoeken, die samen voor een integrale aanpak zorgen. Vanuit de invalshoek Strategie & Informatie kijken we welke informatie je nodig hebt om te kunnen toetsen of je nog op het juiste pad zit om je doelen te halen. Voor een succesvolle uitvoering van de strategie is sturing op de juiste KPI’s nodig en moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar zijn.

Binnen Organisatie & Proces kijken we vooral naar de samenwerking binnen en tussen organisaties. Wil je processen werkelijk innoveren, dan is het cruciaal om in teams te werken en over grenzen heen te kijken. Met de toenemende hoeveelheid data wordt ook de toepassing van technologie voor analytics belangrijker. Om dit soort doorbraken te realiseren, moet je culturele barrières overwinnen. Mensen krijgen een andere rol en hebben andere skills nodig. Vaak soft skills, die niet altijd makkelijk te leren zijn.

Contact_met_klant

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!