Slimmer plannen met de hele organisatie

Plannen is tegenwoordig continu vooruitkijken, verbanden leggen en vooral ook snel schakelen. Loop je achter de feiten aan, dan mist je organisatie broodnodige stuurinformatie. Met een woud aan Excel-sheets en losse BI-oplossingen red je het niet meer. Het proces is te onsamenhangend en afdelingen functioneren vaak volledig in hun eigen bubbel. Veel bedrijven hebben Sales & Operations planning, zodat er veel betere samenwerking én afstemming ontstaat tussen sales en operations en er ook veel betere keuzes kunnen worden gemaakt in de productie en logistiek. Maar het ontbreekt vaak nog steeds aan uniformiteit in de hele organisatie, zowel qua proces als technologie.

Nieuwe technologie maakt een slimme planning mogelijk, waarbij je snel, flexibel en efficiënt plant en zo de basis voor toekomstig succes legt. Axians helpt je organisatie om dit te bereiken. We helpen je in je planning te verweven wat je bedrijf wil bereiken, hoe je dat denkt te doen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Zo kijk je niet alleen naar de financiële component, maar ook niet-financiële targets. Integrated Business Planning gaat veel verder dan de financiële afdeling of directie of groepsniveau ‒ álle afdelingen zijn erbij betrokken. Door te zoeken naar de juiste verbanden tussen bijvoorbeeld verkoop, marketing, operatie en logistiek, ontstaat er een geïntegreerde planning waarin alle componenten met elkaar verbonden zijn.

Creëer inzicht in de relatie tussen afdelingen

Met Integrated Business Planning zorg je voor afstemming tussen strategische doelen en financiële en operationele activiteiten – met volledige zicht op wat de organisatie wil bereiken. Zo kunnen verschillende afdelingen zien waar hun activiteiten passen in het algemene beeld en werken aan een gemeenschappelijk doel. Daarnaast creëer je inzicht over de relatie tussen verschillende afdeling, met één gedeelde weergave van gegevens. En je krijgt de mogelijkheid om scenarioplanningen uit te voeren, het effect van toe- en afname van je productie, personeelsbezetting, verkoop, marketingcampagnes en meer te toetsen op zowel financiële en andere resultaten die van belang zijn voor een afdeling. Daarnaast zorg je voor betere verantwoording. Afdelingen zien duidelijk de impact van hun acties op de hele organisatie en ze maken deel uit van een geïntegreerde planning waaraan hun activiteiten bijdragen.

Onze referenties met integraded business planning

Van technologie naar enabler

Technologie vormt een belangrijke component van Integrated Business Planning, maar staat niet op zichzelf. Want pas als mensen technologie gebruiken om processen te innoveren, wordt die echt een ‘enabler’. Bij Axians draait het bij Integrated Business Planning altijd om vier invalshoeken, die samen voor een integrale aanpak zorgen. Vanuit de invalshoek Strategie & Informatie kijken we hoe je processen kunt of moet innoveren en nemen we nieuwe businessmodellen en risico’s onder de loep. Voor een succesvolle uitvoering van de strategie is sturing op de juiste KPI’s nodig en moet de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar zijn.

Binnen Organisatie & Proces kijken we vooral naar de samenwerking binnen en tussen organisaties. Wil je processen werkelijk innoveren, dan is het cruciaal om in teams te werken en over grenzen heen te kijken. Met de toenemende hoeveelheid data wordt ook de toepassing van technologie voor analytics belangrijker. Om dit soort doorbraken te realiseren, moet je culturele barrières overwinnen. Mensen krijgen een andere rol en hebben andere skills nodig. Vaak soft skills, die niet altijd makkelijk te leren zijn.

Contact_met_klant

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!