Cijfers verklaren in plaats van knippen en plakken

Disclosure management, het op orde brengen van de stukken die je als bedrijf wil of moet publiceren naar je externe stakeholders. Het klinkt simpel, maar voor veel organisaties kost het veel moeite. Veel jaarverslagen worden bijvoorbeeld nog altijd met de hand in elkaar gezet. In de laatste fase van het rapportageproces zijn medewerkers aan het knippen en plakken vanuit Word en Excel. De onderdelen van het jaarverslag worden heen en weer gemaild en verschillende versies staan her en der verspreid, met alle kans op storende fouten en inconsistenties. En dan gaat het nog maar om het jaarverslag.

Bij verslaglegging in het kader van compliancy met wet- en regelgeving kunnen dat soort fouten tot grote problemen en zelfs boetes leiden. Met goed disclosure management kunnen je financials zich bezighouden met het verklaren van de cijfers in plaats van het knippen en plakken van data en teksten. Want iedere volgende periode staat de gehele rapportage al ingevuld klaar en hoeven ze alleen specifieke teksten nog aan te passen. Zo ontstaat orde in de chaos.

Stroomlijn je disclosure management

Door eenmalig te investeren in het gestructureerd opzetten van het rapportageproces en het direct koppelen van rapportages aan de brongegevens voorkom je een heleboel jaarlijkse stress. Het resultaat van die investering? Snelle en foutloze integratie van de input uit financiële rapportagepakketten en consolidatieapplicaties van allerlei afdelingen in je organisatie. Consistentie van data door alle processen heen. Snelle verwerking en integratie van aanpassingen, ook op het laatste moment. Daarnaast verminder je de kans op fouten dankzij standaardisering, ingebouwde controles en een fikse afname van de hoeveelheid handwerk. Zo versnel je de oplevertijd van het jaarverslag bovendien enorm.

Tools voor disclosure management bieden krachtige functionaliteiten voor het combineren van redactionele tekst met financiële data uit uiteenlopende bronnen. De analyses en toelichtingen die in verslagen opgenomen worden, bevatten daardoor altijd de meest recente gegevens. Dat voorkomt dat je per ongeluk verkeerde cijfers publiceert en vergroot het vertrouwen in de documenten die je oplevert. Bovendien bieden veel oplossingen voor disclosure management ook tooling om structureel te blijven voldoen aan de rapportage-eisen van regelgevers (SEC/BASEL/EIOPA). Niet alleen op de korte termijn, maar ook om direct mee te bij nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Onze succesverhalen

Onze oplossingen

Axians helpt je organisatie om informatie te leveren en inzicht te geven aan externe stakeholders, maar ook om risico’s af te dekken. We bieden oplossingen voor een geolied en geautomatiseerd disclosure management proces waarbij je:

 

  • een directe link legt tussen brondata en rapportages (jaar-/kwartaal-/maandverslag)
  • één versie van de waarheid creëert, doordat iedereen in hetzelfde rapport werkt
  • zowel cijfers als toelichting op die cijfers krijgt
  • een logische en geautomatiseerde workflow volgt waarin duidelijk is wie wat doet
  • een gedetailleerde audit trail tot je beschikking hebt, zodat duidelijk is wie wat wanneer heeft gedaan

Zo zorgen we ervoor dat het volledige management van je processen om op de juiste manier wordt uitgevoerd, zoveel mogelijk foutgevoelige en tijdrovende handelingen geautomatiseerd zijn en informatie op de juiste manier wordt verstrekt aan de buitenwereld. Van de jaarrekening tot wettelijk verplichte verslaglegging als XBRL en SBR rapportages voor overheidsinstanties.

Contact_met_klant

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Vul hier het telefoonnummer in waarop we je overdag kunnen bereiken. Bij voorkeur je mobiele telefoonnummer of je eigen doorkiesnummer.