Binnen de industriële productie zijn bestellingen op korte termijn en onzekere inkomstenprognoses het nieuwe normaal geworden. De conventionele productiestructuren kunnen het eigenlijk niet langer bijhouden. De grootste uitdaging is het concept van Industrie 4.0; het bieden van individuele, klantgerichte oplossingen.  Steeds meer data en gegevens worden verzameld en verwerkt. Deze verzameling en analyse van gegevens vormen de ruggengraat van de Industrie 4.0.

De industriële productie maakt een periode door van ingrijpende veranderingen. Elke dag worden bedrijven geconfronteerd met uitdagingen. Denk hierbij aan kortere productlevenscycli, verhoogde productcomplexiteit en maatwerk want de vraag naar meer klantgerichte oplossingen neemt toe. Daarnaast zijn er schommelingen in de verkoop en batchgroottes. Als gevolg hiervan zijn de inkomstenprognoses onzekerder geworden. Spoedbestellingen, snelle doorlooptijden en korte levertijden zijn de nieuwe norm. Conventionele fabricagestructuren kunnen deze uitdagingen niet aan.

De beweging naar Industrie 4.0 en het toegenomen gebruik van sensoren en actuatoren in productie, montage en logistiek hebben de hoeveelheid data vergroot wat meer verwerking vereist.

Maar het type data is ook veranderd. Met name vanuit boekhoudkundig oogpunt, ze moeten traditionele rekenmodellen met betrekking tot het berekenen van kosten vervangen door tijd te berekenen die is besteed aan het uitvoeren van vergelijkbare taken.

De procesgeoriënteerde productieconcepten van vandaag omvatten de combinatie van verschillende productieprocessen, materiaalstromen en product outputs. Met als resultaat dat “doorlooptijd en tekorten worden belangrijker dan productietijden en capaciteit. ” Deze nieuwe uitdagingen kunnen niet langer worden aangepakt binnen Excel.

Financiële planning & Analyse tools maken de integratie mogelijk van rapportage- en analysefuncties in operationele processen.  Bijvoorbeeld het verbeteren van planning of het mogelijk maken van realtime bewaking en controle van de operatie. Daarnaast stroomlijn en versnel je met Jedox de hele Planning & Control cyclus van je organisatie!

Artuvet richt zicht dankzij Jedox op het analyseren van cijfers in plaats van het verzamelen daarvan

Artuvet Animal Health B.V., onderdeel van de Nextmune Group uit Zweden. Artuvet maakt dierengeneesmiddelen en is producent van een allergeen specifieke immunotherapie. In 2018 zijn ze gestart met Jedox met 5 andere bedrijven binnen de Nextmune Group. Voorheen waren ze een aantal dagen bezig om de financiële consolidatie voor elkaar te krijgen en waren bijna 2 weken bezig om rapportages in te richten. Dankzij Jedox kunnen ze zich nu richten op het analyseren van cijfers in plaats van het verzamelen daarvan.

Bekijk het referentieverhaal

Hoe kunnen wij je helpen?

Wil je meer weten over hoe Jedox jou kan helpen met het versnellen en stroomlijnen van de hele Planning & Control cyclus? Een afspraak maken of een demo aanvragen? Neem contact met ons op via info.bi.nl@axians.com of bel ons op 088 – 597 55 00. Of vul het formulier in, zodat we contact met jou kunnen opnemen. We helpen je graag!