Axians Groningen heeft het eerste certificaat voor restwarmteterugwinning ontvangen van partner QTS Datacenter in Groningen.  Sinds 2022 draagt het QTS Datacenter in Groningen actief bij aan het voorzien van restwarmte, wat resulteert in de verwarming van meer dan 10.000 huishoudens in de Groningse wijken Vinkhuizen, Selwerd en Paddepoel.

“QTS is zeer verheugd om met Axians samen te werken in dit project, waarbij restwarmte van Axians haar IT omgeving in het datacenter wordt hergebruikt om woningen in de directe omgeving te verwarmen,” zegt Richard Kaak, Vicepresident Business Development – Europa voor QTS. “Bij QTS willen we graag iets terug doen voor de lokale gemeenschap rond onze campussen door gebruik te maken van innovatieve oplossingen en sterke partnerships, zoals die met Warmtestad. Dit zien we als een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We kijken ernaar uit om in de toekomst de hoeveelheid restwarmte die we kunnen hergebruiken te vergroten, mede doordat onze partners, zoals Axians en haar klanten, blijven groeien.”

Kaak Richard

Vicepresident Innovation bij QTS

 

 

Axians Groningen speelt een essentiële rol in dit initiatief, met maar liefst 2 rijen van 8 kasten per rij, waarbij de vrijgekomen warmte wordt hergebruikt voor duurzame warmteoplossingen. Tot op heden hebben we al een indrukwekkende hoeveelheid van 800.000 kWh aan warmte geleverd. Als trotse partner hebben we eerder al een award mogen ontvangen voor warmterugwinning en nu hebben we de eer om als eerste het certificaat voor restwarmte terugwinning in ontvangst te nemen. Een belangrijke mijlpaal in ons streven naar duurzaamheid en innovatie!

“We zijn enorm trots op dit project en de kans die het biedt om de duurzaamheid van Groningen te versterken. Bij Axians koesteren we de ambitie om samen met onze gewaardeerde partner QTS nog meer innovatieve duurzame initiatieven te realiseren. Het is fantastisch om te zien hoe ons werk bijdraagt aan een groenere toekomst voor de stad en daarbuiten,” zegt Jan-Willem Wildvank, Director bij Axians.

Jan-Willem Wildvank

Director bij Axians

 

 

Duurzaamheid binnen Axians
Niet alleen de vestiging in Groningen houdt zich bezig met duurzaamheid. Axians, onderdeel van VINCI Energies zet zich op diverse vlakken in voor meer duurzaamheid. Dat geldt voor alle bedrijven van VINCI Energies. Daarbij worden 3 hoofdthema’s gedefinieerd: klimaat, circulaire economie en respect voor de natuurlijke omgeving. Deze hoofdthema’s komen altijd terug in de duurzame activiteiten van Axians als onderdeel van VINCI Energies.

VINCI Energies in Nederland heeft zich gecommitteerd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% tussen 2018 en 2030 voor scope 1 en 2. En met 20% tussen 2019 en 20303 voor scope 3. Axians ondersteunt haar opdrachtgevers in hun zoektocht naar betere energie-efficiëntie. De opdrachtgevers en toeleveranciers worden aangemoedigd om onze milieu verantwoordelijke benadering te volgens. Axians deelt de prestaties en rapportages op het gebeid van Evironmental met de opdrachtgevers. Wij laten ons voor onze footprint ook certificeren door externe auditors voor de CO2 -prestatieladder.

 

 

Over Axians
Axians is de meest veelzijdige specialist in digitale transformatie voor ambitieuze opdrachtgevers die een ICT-partner zoeken bij het digitaliseren van de organisatie. De snelheid waarin deze digitalisering wordt ingezet is hoog. Daarbij is niet alleen de vraag naar standaard applicaties groot maar ook maatwerk om te kunnen meebewegen met de vraag van de business. Dat vraagt een wendbare (IT) organisatie, flexibiliteit in ontwikkeling, hoge eisen aan databeschikbaarheid, veiligheid en natuurlijk kostenefficiëntie.