Pushberichten, meldingen, updates; wie wordt er niet door overspoeld? Tegenwoordig worden we overal aan herinnerd. Deze berichten negeren is niet zonder gevolgen: voer je de laatste iOS update niet uit, dan functioneert je iPhone niet meer. Maar hoe zit het wanneer je de kennis en vaardigheden van je medewerkers niet update?

Veel banen zijn in de komende jaren niet meer vanzelfsprekend. Er wordt regelmatig geroepen dat banen overgenomen worden door technologie. Menselijke handelingen worden geautomatiseerd of overgenomen door robots. Als wij onze kennis en vaardigheden niet up-to-date houden is dit wat er op korte termijn kan gebeuren, met een hoge werkeloosheid als gevolg. De Rijksoverheid roept niet voor niets op ‘een leven lang te leren’. Kennis updaten is van cruciaal belang en de werkgever speelt daar een belangrijke rol in.

Hoe houd je als HR-manager grip op de ontwikkeling van je medewerkers? Weet jij welke competenties je in huis hebt en hoe ga jij om met talentontwikkeling? Om hier grip op te krijgen is het van belang dat je de prestaties, kennis en certificeringen van je medewerkers in beeld hebt. Menig HRM-softwarepakket kan deze data vastleggen, maar wat doe je daar op dit moment mee?

Hoe mooi zou het zijn als jij als HR-manager en je medewerkers ook updates krijgt wanneer certificaten van medewerkers verlopen? Zo heb je niet alleen zicht op de competenties van medewerkers maar kan je hen ook helpen in hun groeitraject. Doordat je precies weet wanneer certificaten verlopen kan je de medewerker herinneren om deze weer te updaten. Zo zorg jij ervoor dat zijn kennis en vaardigheden actueel blijven en medewerkers optimaal blijven functioneren. Dit leidt uiteindelijk tot personeelsbehoud en een goed bedrijfsresultaat.

Door talentmanagement te integreren in HRM-software kun je je als HR-manager bezig houden met het geven van onderbouwde adviezen aan je medewerkers. Jij weet precies wat hun ontwikkeldoelen zijn en aan welke competenties ze nog moeten werken. Door deze integratie hoef jij niet meer na te denken over wat er moet gebeuren maar kan je je focussen op de ontwikkeling van je medewerkers.