Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen: de borden vol met post-its, waar dagelijks mensen bijeen komen om de voortgang te bespreken. Dat is één van de onderdelen van scrum. Kort samengevat biedt scrum een framework om in teamverband een oplossing te ontwikkelen voor complexe problemen die echt waarde opleveren. In deze blog bespreken we de basics van scrum in 300 woorden.

Scrum biedt een framework om in teamverband oplossingen te ontwikkelen die echt waarde opleveren. Tijdens korte sprints van één tot vier weken worden nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de klant en/of de stakeholders. Het doel is om hun wensen en behoeften te inventariseren en dit door te vertalen naar functionaliteiten, zodat het product echt waarde voor hen oplevert.

Binnen scrum worden alle wensen en functionaliteiten in kleine, concrete taken opgesplitst: user stories. De Product Owner (PO) prioriteert deze en zet deze op de Product Backlog. De developers bepalen welke user stories ze per sprint gaan ontwikkelen, deze worden aan de Sprint Backlog toegevoegd. Hieruit volgt een Sprint Planning, waarna de sprint (die tussen de twee en vier weken duurt) van start gaat. In deze tijd werken de developers aan de user stories die op de Sprint Backlog staan. De voortgang hiervan wordt tijdens de dagelijkse stand-up meeting besproken. De ontwikkelaars vertellen ze wat ze sinds de vorige stand-up hebben ontwikkeld, wat ze gaan ontwikkelen en of zij obstakels zien die het werk kunnen belemmeren.

Aan het einde van elke sprint levert het ontwikkelteam een (stukje) werkend product op, de zogeheten Product Increment. Tijdens de Sprint Review tonen de developers dit product aan de stakeholders. De stakeholders krijgen de kans om feedback te geven en aanvullende wensen door te geven. Na deze evaluatie volgt de Sprint Retrospective. Hier reflecteert het scrumteam op de afgelopen sprint en kijkt naar manieren om in de toekomst nog beter te kunnen werken. Deze vaste ‘ceremonies’ geven houvast en zorgen dat nieuwe producten op een effectieve manier worden gerealiseerd. Het is de taak van de Scrum Master om deze scrumprincipes binnen de organisatie tot een succes te maken.

Onderstaande afbeelding is een visuele weergave van het scrum framework: