Waar softwareontwikkeling voorheen met name via de watervalmethode werd gedaan, wint scrum het steeds meer aan populariteit. Dat komt met name door de flexibele en iteratieve werkwijze en de waarde die het voor de eindgebruiker oplevert. De vraag is natuurlijk: wanneer kies je welke methode? In deze blog zetten wij de belangrijkste redenen op een rij om juist wel of niet voor scrum te kiezen.

Scrum is uitermate geschikt wanneer je een nieuw product gaat ontwikkelen. Denk aan een (mobiele) app of een portaal. Het gaat om producten waarbij de eisen en specificaties van de gebruikers vooraf nog niet duidelijk zijn en waarbij het belangrijk is om een goede usability (gebruikerservaring) te bieden. Kortom: je kiest scrum wanneer je de gebruiker wilt betrekken tijdens het ontwikkelproces om zo iets te ontwikkelen dat aansluit bij de daadwerkelijke wensen en eisen. Je wilt iets ontwikkelen op basis van feiten en geen aannames.

Een ander zeer belangrijke reden om voor scrum te kiezen, is om de implementatie van het nieuwe product te stimuleren. Een nieuw product vraagt namelijk om een (grote) verandering van de eindgebruikers. Dit kan de nodige uitdagingen op het vlak van change management met zich meebrengen. Scrum stimuleert de betrokkenheid van belanghebbenden al tijdens de ontwikkelen. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij het nieuwe product. Sterker nog, ze kunnen hun wensen doorgeven en zien die vervolgens gerealiseerd worden. Dit draagt bij aan meer acceptatie van het nieuwe product. Ze weten wat ze kunnen verwachten en weten dat het aansluit bij hun wensen en eisen.

Wanneer kies je niet voor scrum?

Scrum vraagt om veel flexibiliteit en betrokkenheid van de hele organisatie. Het is met name geschikt voor projecten waarbij de scope niet geheel vast staat, zoals de ontwikkeling van een mobiele applicatie. Wanneer het om een project gaat waarbij het eindproduct al volledig in kaart te brengen valt, kan de watervalmethode een betere keuze zijn.

Ook speelt timing een rol. Doordat scrum iteratief is en is afgestemd op wensen en prioriteiten, kun je minder goed een opleverdatum garanderen. Uiteraard kunnen hier wel schattingen voor gemaakt worden. Bij een strakke deadline om een concreet probleem op te lossen, is scrum wellicht niet de beste methodiek en kun je beter de watervalmethode toepassen.