Scrum is een framework voor de ontwikkeling van een product dat waarde toevoegt. Het gaat om een iteratief en flexibel ontwikkelproces, waarbij stakeholders actief betrokken worden en invloed hebben op het eindproduct. De werkwijze brengt meerdere voordelen met zich mee. Wij zetten de belangrijkste 6 op een rij:

1. Flexibiliteit en wendbaarheid

Doordat je in korte sprints van één tot vier weken werkt, ben je flexibel. Moet iets met prioriteit gedaan worden of zijn er nieuwe eisen opgesteld? Deze nieuwe onderdelen kun je bij een nieuwe sprint bovenaan de backlog zetten en oppakken. Het ontwikkelingsteam kan zich dus altijd aanpassen aan nieuwe situaties en de juiste beslissingen nemen.

2. Betere communicatie

Binnen scrum zijn drie rollen opgesteld: de Product Owner (PO), wie de belangen van de stakeholders – zoals de klant en/of eindgebruikers – vertegenwoordigt, de Scrum Master – die het proces rondom scrum binnen het scrumteam en de gehele organisatie in goede banen leidt – en de Developers – die het product daadwerkelijk ontwikkelen. Scrum stimuleert de communicatie aan tussen alle betrokken partijen, door hen te betrekken bij de standaard ‘ceremonies’. Alle belanghebbenden staan regelmatig in contact met elkaar en wat de meest actuele status van ontwikkeling is. Dat creëert meer begrip, helpt om de verwachtingen te managen en zorgt uiteindelijk dat iedereen op één lijn zit.

3. Hogere kwaliteit

Het doel van scrum is om een product te ontwikkelen dat waarde toevoegt. De Product Owner (PO) dient hier op toe te zien. Alle wensen worden naar user stories (kleine, concrete taken) vertaald en de PO ziet toe welke het meeste waarde toevoegen. Deze worden door de developers als eerste ontwikkeld. Doordat zij kleine, beheersbare delen van het project per sprint ontwikkelen, kunnen ze bugs en problemen vroegtijdig identificeren en oplossen. Dit verhoogt de kwaliteit van het eindproduct.

4. Hogere tevredenheid

Tijdens de sprint review – die aan het einde van iedere sprint plaatsvindt – leveren de developers nieuwe functionaliteiten op, eventueel in de vorm van een demo. De stakeholders zijn aanwezig tijdens deze sessie. Zij krijgen inzicht in de voortgang van de ontwikkeling, maar nog belangrijker: ze kunnen feedback geven. Is het gebouwde product ook echt zoals zij het voor ogen hadden? Wat kan beter of mist nog? Zij kunnen actief input aanleveren, wat vervolgens verwerkt kan worden. Zo weet je zeker dat het eindproduct aansluit bij de wensen en behoeften van de stakeholders, wat resulteert in een hogere tevredenheid.

5. Soepelere implementatie

Doordat stakeholders – waaronder eindgebruikers – al tijdens de ontwikkeling van een product actief betrokken worden, weten ze beter wat ze van het product kunnen verwachten als het daadwerkelijk wordt opgeleverd. Ze krijgen op regelmatige basis de mogelijkheid om hun wensen en behoeften door te geven en zien die vervolgens gerealiseerd worden. Dit geeft ze het gevoel dat hun wensen serieus worden genomen en zorgt ervoor dat het product aansluit bij wat zij graag willen. Deze betrokkenheid tijdens het ontwikkelproces zorgt ervoor de implementatie soepeler verloopt, omdat ze al enthousiast zijn over het product en weten wat ze hiervan kunnen verwachten.

6. Hogere productiviteit

Tijdens een sprint bepaalt het ontwikkelteam welke user stories ze oppakken. Ze worden gestimuleerd om zich enkel op deze taken te focussen. Zij hoeven geen tijd te besteden aan ‘onnodige’ werkzaamheden of taken die (nog) niet op de backlog staan. Dit geeft focus en draagt bij aan een hogere productiviteit en meer efficiëntie.