Met DebWatch behoort hoofdpijn met betrekking tot slecht betalende klanten tot het verleden. Maak gebruik van historisch vastgelegde betalingsinformatie om risico’s te voorkomen. Met een gepersonaliseerde incassostrategie zorg je dat klanten voorspelbaar worden in hun betaalgedrag en de cashflow van je organisatie gezond blijft. Nooit meer ad-hoc reageren op een openstaande post maar proactief klantcontact onderhouden om problemen voor te zijn.

DebWatch automatiseert de standaardtaken van het debiteurenbeheer en biedt vanuit één centraal punt een volledig klantbeeld. Betaal historie, openstaande posten, al ondernomen acties, alles is in één oogopslag inzichtelijk. Niet alle klanten zijn hetzelfde, daarom kun je éénvoudig bepalen hoe een incassotraject met bijbehorende acties en documenten er uit moet zien. Laat op het juiste moment geautomatiseerd kopiefacturen, aanmaningen of rekeningoverzichten versturen en gebruik workflow
om taken uit te zetten zodat je proactief contact op kunt nemen met de klant.

“Nooit meer ad-hoc reageren maar proactief  klantcontact om problemen voor te zijn”

Alle informatie wordt centraal vastgelegd zodat op ieder gewenst moment actueel inzicht is, zonder onnodig tijd te besteden aan het opzoeken van betalingen en het nalopen van alle klantafspraken. Wanneer een openstaande post onverhoopt ter incasso moet worden uitbesteed, heeft DebWatch gezorgd voor een volledig opgebouwd betalingsdossier.

Omdat DebWatch volledig binnen Exact Synergy is geïntegreerd kun je profiteren van de integratie met bijvoorbeeld CRM en Project Management. Zo werk je beter samen met de rest van de organisatie en verspil je minder tijd aan het voorzien in de interne informatiebehoefte omtrent het betaalgedrag van klanten.

In 4 stappen naar optimaal creditmanagement

✓  Trajecten
Richt een op maat gemaakt incassotraject in en koppel deze aan één klant of  een groep klanten.

✓  Automatisch 
DebWatch gaat voor je aan de slag en verstuurd op de juiste momenten kopiefacturen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten.

✓ Proactief
Met behulp van workflows zet DebWatch de juiste taken voor je uit om proactief binnen het traject te handelen.

✓  Stuurinformatie
Gebruik de vastgelegde informatie om te kunnen reageren op uitzonderingen en uiterst efficiënt grip te hebben op de openstaande posten.

Meer procesoplossingen