Management & Business Consultancy

technology

Strategisch partnerschap

Ontwikkelende markten, fusies, overnames en  bedrijfsprocessen die continu onderhevig zijn aan veranderingen: vaak vormen deze  de aanleiding om strategieën en werkwijzen te herzien. Axians adviseert en ondersteunt  organisaties zowel bij  procesveranderingen als bij organisatorische veranderingen. Ook helpen we bij de planning en implementatie van nieuwe strategieën. Als partner  zorgen wij ervoor dat uw strategieën duurzaam winstgevend zijn, ook lang na de implementatie.

Optimalisatie van bestaande processen

Met betrekking tot deze ICT-gerelateerde vraagstukken gaan wij uit van uw bedrijfscultuur, uw bedrijfsprocessen en uw bestaande ICT-omgeving. In onze visie ondersteunt IT niet alleen een bedrijf, maar fungeert IT ook als een katalysator voor het optimaliseren van bestaande processen. Daarom ondersteunen wij CIO’s en managementteams in het analyseren, plannen en implementeren van nieuwe ideeën. Onze jarenlange ervaring en  unieke benadering in programma- en projectmanagement verzekeren u er van dat zelfs de meest complexe taken duidelijk worden omschreven, goed gepland en soepel geïmplementeerd. Wij werken nauw met u samen om uw IT-strategie te definiëren en te optimaliseren.

Projectorganisatie

Een zorgvuldige analyse van de klantbehoeften is de eerste stap in elk succesvol project. Dankzij onze lokale aanwezigheid en onze diepgaande  kennis van de diverse branches kunnen we onze klanten dit dan ook garanderen. Dit is de sleutel tot het ontwerpen van een stappenplan waarin de klant zich helemaal kan vinden. Zo zorgen we er voor dat alle wensen en behoeftes op de juist wijze worden aangepakt. De relatie tussen onze organisatie en onze klanten wordt beheerd door één contactpersoon. Die is verantwoordelijk voor het managen van alle aspecten van het project en voor wat er geleverd moet worden: tijdsbestek, budget, technologische opties, schaalbaarheid en het algemene management van de implementatie. We zetten bewezen rapportagemiddelen in om de juiste uitvoering van  projecten te ondersteunen.

Software Ontwikkeling

design-construction

Selectie van relevante apparatuur en middelen

Door ons uitgebreide dienstenaanbod, gebaseerd op meerdere technologieën van diverse marktleiders, hebben we waardevolle ICT-expertise opgebouwd. Door deze unieke expertise bezitten we  kennis om de middelen te selecteren die het beste passen bij uw behoeftes.

Maatwerk – Design

Bedrijfsadvies en technisch onderzoek behoren van oudsher tot onze dienstverlening. Met deze diensten maken we volledig zichtbaar hoe en waarvoor organisaties technologieën gebruiken. Dit is de juiste aanpak om maximaal te kunnen profiteren van aanpasbare oplossingen in plaats van ongeschikte standaardproducten te gebruiken. Voor het leveren van maatwerk hebben we duidelijke antwoorden nodig op vragen als: wat zijn de technische, menselijke en budgettaire beperkingen? Wat zijn de relevante oplossingen? Axians biedt u de juiste antwoorden door een gerichte werkwijze:

 • Audit (onderzoek, technische haalbaarheid, aanbevelingen) en assistentie voor de projecteigenaar
 • Onderzoek, evaluatie en selectie van de meest relevante technologieën
 • Technische en functionele specificaties
 • Training
 • Financiering

Ontwerp & integratie van systemen

Stap voor stap monitoring van het proces

Is de ontwerpfase afgerond en zijn de geschikte middelen geselecteerd? Dan kunt u Axians inzetten voor het hele ontwikkelingstraject van de infrastructuur voor het ICT-netwerk.
Een voorbeeld. Bij het opzetten van mobiele netwerken, kan Axians de expertise van gebiedsonderhandelaars inzetten. Die identificeren de juiste percelen en hoge plekken voor een wijde mobiele dekking die voldoet aan de verwachtingen van de mobiele service provider voor een bepaald gebied. Ze kunnen ook alle bouw- en uitvoeringsafspraken met grondeigenaren managen. Doel: het leveren van de beste prestaties.

We kunnen alle civieltechnische engineering uitvoeren die nodig is voor het opzetten van een passieve netwerkinfrastructuur en voor de netwerken zelf (kabels, access points, antennes, …). Axians kan ook de ondersteunende infrastructuur realiseren, zoals voeding, airconditioning of alarminstallaties.

In elke fase van het project kunnen we alle betrokken technische teams managen en coördineren. Zoals bijvoorbeeld teams voor kraanoperaties of helikoptervervoer. Maar we zien ook toe op de naleving van de regels voor het omgaan met elektriciteit. Axians voert deze diensten op een efficiënte en zorgvuldige manier uit, terwijl we de veiligheid van alle goederen en werknemers borgen.

Deployment & Commissioning

deployment

Oplossingen op maat – Implementatie en integratie

Axians heeft hechte partnerschappen met ICT-leveranciers. De vele door hen aan ons toegekende certificaten garanderen dat we het op het hoogste expertiseniveau kunnen integreren.

Integratieprojecten zijn alleen succesvol als er beproefde methoden worden gebruikt. Dit vraagt eerst om de juiste aandacht in het begin, in de onderzoeks- en adviesfase, en vervolgens om de integratie van de verschillende modules die uw oplossing tot leven brengen:

 • Integratie en configuratie van de techniek onderdeel van de oplossing
 • Proof of concept, om de relevantie van de oplossing te valideren
 • Implementatie
 • Acceptatie testen
 • Training en ondersteuning van gebruikers

Kennisoverdracht is bij ons een prioriteit. We helpen uw gebruikers om hun deskundigheid te verbeteren.

Pre-operations management

Integratie van communicatienetwerken

Axians biedt alle benodigde diensten, van projectplanning tot specifieke softwareontwikkeling, add-on toepassingen en het testen van de integratie en POC’s. We gebruiken een beproefde methodiek om alle technologieën die nodig zijn voor de communicatienetwerken te kunnen integreren.

Integratie van opslag

Opslag is vaak gebaseerd op systemen van diverse leveranciers, aangezien bedrijven een beroep doen op de expertise van verschillende spelers om in hun toenemende behoefte aan opslag te voorzien. Wij helpen deze bedrijven om weer goed zicht te krijgen op die systemen. Dat doen we door middel van een integratieproces dat de levensduur van bestaande opslagsystemen verlengt en bovendien het gebruik daarvan maximaliseert.

Managed Services & Support

managed

Onderhoud en operations management

IT verandert voortdurend. Die veranderingen moeten wel goed opgevangen en beheerd worden om uw IT-oplossingen te verduurzamen. Axians biedt een scala aan diensten die de levenscyclus van uw IT-bedrijfsmiddelen verlengen en de prestaties van uw ICT-infrastructuur verbeteren.

Axians biedt alle benodigde diensten om klanten te helpen bij het meegaan in technologische veranderingen en bij het behouden van bestaande systemen:

 • Ondersteuning en monitoring services, managed services
 • Proactief en curatief onderhoud
 • On-site of uitbestede activiteiten
 • Facility management
 • Performance management

Wij stemmen ons dienstenaanbod af op de specifieke klanten. Daarbij gaan we uit van het al aanwezige deskundigheidsniveau, de budgettaire ruimte en bijvoorbeeld de operationele behoeftes (onderhoud in het veld, business-systemen, het oplossen van problemen, ToIP, messaging-systemen, VPN, evenals de rapportage over servers en applicaties).

Network Operations Center

Elke storing in een systeem kan een zware impact op de bedrijfsprocessen hebben en ze onbeschikbaar maken. Het Network Operations Center (NOC) is het zenuwcentrum van Axians dat proactief dergelijke storingen verhelpt, voordat het enig effect op de gebruikers kan hebben. Het NOC is 24/7 beschikbaar om toezicht te houden op netwerken, om door te gaan met onderhoudstaken en upgrades of om het netwerk te herstellen bij storingen of uitval. Dit toezicht kan op locatie of op afstand gebeuren.

Service Level Agreement

Een Service Level Agreement geeft aan welk kwaliteitsniveau de klant verwacht van de ondersteunings- en onderhoudsdiensten die Axians verricht. Elke overeenkomst is klantspecifiek, afhankelijk van de omgeving en de behoeftes van de klant. Maar ze hebben een ding gemeenschappelijk: het uitbesteden aan Axians van alle werkzaamheden die nodig zijn om het netwerk te monitoren. Dit gebeurt in goed vertrouwen en door regelmatige rapportage houden de klanten controle over hun infrastructuur.

Het beheer van netwerkprestaties

Het monitoren van wat er op het netwerk gebeurt, testen, load-and-error simulatie en nog veel meer: ​​Axians kan alle werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om bedrijfsprocessen op het hoogste niveau te laten presteren en er zo voor te zorgen dat ook aan alle wensen van uw klanten wordt voldaan.

Cloud: on-demand, flexibele en hoogwaardige diensten

Axians biedt IaaS-, Paas- en SaaS-opties. We kunnen ze aanbieden vanuit publieke, private of hybride clouds. Ook kunnen we uw self-provisioning en pay-as-you-grow-modellen bieden voor een breed scala aan diensten. De facturering hiervoor gaat automatisch.