Technische systemen kenmerken zich door hun verscheidenheid aan domein gerelateerde aspecten en mogelijkheden. Bijna altijd ondersteunend aan processen zoals productie of ontwikkeling.

 

Automatisering en integratie vragen om samenwerkende systemen

Als gevolg van een toenemende behoefte om zoveel mogelijk automatisering en integratie door te voeren, dienen de systemen in toenemende mate samen te gaan werken en maken ze integraal onderdeel uit van een groter geheel.

De uitdaging is hierbij een naadloze koppeling tussen de systemen te realiseren, zonder dat er informatie verloren gaat, het rendement van de afzonderlijke systemen behouden blijft en zodoende optimaal bijdraagt tot het rendement en correcte werking van het geheel.

Systeemintegratie2_311303981

De interfaces en protocollen van de verschillende systemen dienen elkaar dus te begrijpen. Hiertoe is in de regel een vertaalslag noodzakelijk. In moderne systemen worden deze steeds meer door middel van software gerealiseerd.

Hier komt Axians om de hoek kijken. Wij putten uit jarenlange ervaring in het integreren van systemen door middel van ontwikkelde softwaremodules en architecturen, binnen verschillende domeinen zoals de High Tech Industry en Healthcare.

Systeemintegratie2b_109172666