Royal Eijkelkamp levert totaaloplossingen voor bodem- en wateronderzoek. Het familiebedrijf heeft een lange traditie van innovatie, is actief over de gehele wereld en focust zich steeds meer op projecten. Om deze positie te versterken, streeft Royal Eijkelkamp een intelligente en wendbare organisatie na. Binnen deze ambitie vormt datagedreven opereren een van de pijlers. Door interne, externe en sensor data slim te combineren, te analyseren en te vertalen naar kennis en stuurinformatie, kan de organisatie efficiënter functioneren, blijven innoveren en nog relevanter zijn voor klanten. Axians ondersteunt Royal Eijkelkamp bij de ontwikkeling en concrete invulling van zijn datastrategie. Naast het ontwerp en de inrichting van het dataplatform, analysetools en dashboards, begeleiden Axians Business Consultants de noodzakelijke vertaalslag van de bedrijfsstrategie, naar datastrategie en concrete businessvoordelen.

Vanuit het hoofdkantoor in Giesbeek bedenkt, ontwikkelt, produceert en levert Royal Eijkelkamp al meer dan 100 jaar slimme oplossingen voor wereldwijde bodem- en waterprojecten. Zo levert het bedrijf een continue bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving. “We hebben een breed palet aan diensten en producten, die we deels zelf produceren en op verschillende manieren leveren aan klanten; afzonderlijk of als totaaloplossing. Bovendien hebben we wereldwijd zo’n 70 distributeurs”, zegt Business Controller Lisa van den Broek.

Data omzetten naar informatie en kennis

Om klanten de beste service te bieden, te kunnen innoveren en wereldwijd in te kunnen spelen op veranderingen, is goede data onmisbaar, geeft Van den Broek aan. “Data zijn een wezenlijk onderdeel van onze strategie. We blijven groeien door steeds in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en klantvragen of die, zo mogelijk, zelfs voor te zijn. De data die we daarvoor gebruiken, varieert van sensordata en gegevens uit de interne processen tot externe data. We hebben behoefte aan een geïntegreerd platform om deze data te integreren, te combineren en te visualiseren middels een dashboard. Data efficiënt omzetten naar informatie en kennis draagt immers direct bij aan de slagkracht van onze organisatie.”

Besluitvorming op basis van feiten

De insteek van de data gedreven strategie die Royal Eijkelkamp nastreeft, gaat verder dan de technische inrichting van een dataplatform. “Onze datastrategie is echt bedrijfskritisch. En gaat verder dan de juiste technologische inrichting. Ook organisatorisch moet alles op orde zijn. We realiseerden dat we een cultuurverandering nodig hadden om dit waar te maken. We zijn bedrijfsbreed een verbetertraject gestart om een slag te maken; van besluitvorming op gevoel, naar besluitvorming op basis van feiten.”

Meer behoeften aan inzichten

Royal Eijkelkamp besloot in eerste instantie zelf een dashboard in Power BI te bouwen. Van den Broek: “We wilden de data visualiseren voor de verschillende teams. Maar tijdens het bouwen liepen we tegen de grenzen van onze eigen kennis aan. Samen met de dataspecialisten van Axians hebben we de dashboards verfijnd en uitgebreid om de inzichten verder aan te scherpen. Daarnaast zijn we met Axians een data science-pilot gestart om met behulp van AI (Artificial Intelligence) de machineplanning te optimaliseren.” In het verlengde van deze ontwikkeling wilde het bedrijf ook weten of de onderliggende data-architectuur toekomstvast was.“ Daarnaast merk je dat, mede door de cultuurverandering, de vraag naar inzichten blijft groeien.”

Axians geeft datastrategie een winnende mix van technologie, processen en cultuur.

van den Broek Lisa

Business Controller

De winnende mix

Parallel aan deze projecten werkt Royal Eijkelkamp met Axians aan het ontwerp van een nieuwe toekomstvaste data-omgeving waarmee het bedrijf de datastrategie verder kan invullen en verbeteren. “Dit platform is gebaseerd op Microsoft Azure, TimeXtender en de eerste dashboards worden middels Power BI opgeleverd. In deze cloud-omgeving kunnen we dan ook de huidige dashboards voor interne data integreren.” Naast de behoefte aan een stabiel en flexibel dataplatform, bestond de bredere strategische behoefte om als gehele organisatie data gedreven te opereren. Die strategische insteek is binnen de organisatie vertaald naar de Translate Strategy. “De winnende mix bestaat voor ons uit IT, processen en cultuur.”

IT- & Data-specialisten én Business Consultants realiseren winnende mix

In eerste instantie lag de focus van de ondersteuning die Axians bood bij het ontwerp, de bouw en inrichting van het dataplatform. Van den Broek: “We merkten in de samenwerking dat Axians een breed palet aan specialisten in huis heeft. Tegelijkertijd houden ze wel het overzicht. De combinatie van IT- en Dataspecialisten én Business Consultants is zeer sterk. Axians heeft een breed perspectief en is in staat om vooruit te kijken. Dit gaf ons het vertrouwen om ze ook in te schakelen voor de uitrol van de Translate Strategy, en actief mee te laten denken over de invulling van de vertaalslag van de corporate strategie naar datastrategie. Daar ligt de echte waarde van ons dataplatform.” Het is volgens Van den Broek niet nuttig om alleen een stip op de horizon te zetten en de route te bepalen. “Het is veel effectiever om deze weg ook concreet te toetsen met de informatie en kennis die we uit onze data halen. Zo zie je of je de juiste koers vaart en aan welke knoppen je moet draaien om de juiste richting te blijven varen. Door data-analyses in dashboards te presenteren, is op elke laag duidelijk wat we moeten doen om dit doel te bereiken.”

Samen technologische- en business-stappen zetten

Royal Eijkelkamp is de laatste jaren flink gegroeid en moet flexibel meebewegen met de veranderende wensen van klanten over de gehele wereld. “Dat vraagt verbinding tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en processen. Synergie in onze data betekent synergie voor de gehele organisatie. Axians helpt ons om dit te realiseren. De ontwikkeling naar een data gedreven organisatie is een reis. En Axians is een reisgenoot die meedenkt en helpt op te schalen. Als strategische partner, zetten ze met ons de koers uit en bepalen we samen welke technologische en business-stappen we moeten zetten. Bovendien zijn ze bereid om hun kennis en ervaringen te delen. We zitten nu nog in de passagiersstoel, maar op termijn willen we het stuur over kunnen nemen. En de waarde van data echt voor ons en onze klanten laten werken.”

Datastrategie vormgeven en laten landen

Leon de Ridder, Client Manager Industrie bij Axians. “Royal Eijkelkamp erkent het grote belang van data voor zijn klanten en zijn eigen toekomst. Door de beschikbare data slim te integreren en te analyseren, is de concurrentiekracht op de lange termijn gewaarborgd. Met dat doel voor ogen investeert Royal Eijkelkamp in een toekomstvaste data-omgeving. Daarbij is het perspectief breder dan technologie alleen. De gehele organisatie wordt datagedreven om efficiënter te functioneren en beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van klanten. Wij zijn trots dat we onze brede ervaring in kunnen zetten om Royal Eijkelkamp in dit traject te ondersteunen. Een stabiel en flexibel dataplatform is onmisbaar, maar ook op strategisch vlak helpen we het bedrijf om de mensen en processen op te lijnen. Door samen de datastrategie vorm te geven en in de organisatie te laten landen, legt Royal Eijkelkamp het fundament om de meerwaarde van data optimaal te benutten. Op die manier kan het bedrijf blijven werken aan betere producten, diensten en service.”

Door samen de datastrategie vorm te geven en in de organisatie te laten landen, legt Royal Eijkelkamp het fundament om de meerwaarde van data optimaal te benutten. Op die manier kan het bedrijf blijven werken aan betere producten, diensten en service.

de Ridder Leon

Client Manager

Royal Eijkelkamp

Download de leaflet van deze referentiecase

De referentiecase van Royal Eijkelkamp op je gemak doornemen? Download dan de leaflet.

Contact

Datagedreven werken is meer dan een dataplatform. De mensen, organisatie-inrichting, processen en cultuur zijn cruciaal voor een succesvolle datagedreven organisatie. Ook op dit strategische vlak staat Axians je bij en kun je vertrouwen op onze brede kennis en ervaring. We vertellen je er graag meer over tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem voor meer informatie contact op via info.ps.nl@axians.com of bel ons op +31 88 988 90 00.