Peute Group is één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofrecyclers ter wereld. Mede door de snelle groei van de afgelopen jaren begon de bestaande locatie in Dordrecht te knellen. Daarom besloot het bedrijf te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Alblasserdam. Om de productieprocessen ook daar optimaal te ondersteunen, is een modern netwerk onmisbaar. Samen met Axians is een veilig, beschikbaar en schaalbaar LAN en WLAN ontworpen en geïmplementeerd dat goed aansluit bij de groeiambities van Peute, nu en in de toekomst.

De laatste jaren is Peute hard gegroeid. “Recycling en circulariteit krijgen veel aandacht en de nieuwbouw bood de kans ons proces optimaal in te richten”, zegt Dick Siemerink, Finance Director bij Peute Group. “We hebben een logisch en efficiënt proces ontwikkeld dat de verwerking van papier en plastic van A tot Z ondersteunt. Van instroom, wegen en controle, sorteren en grondstofbalen persen tot kwaliteitscontrole en vervoer. Al deze stappen willen we zo duurzaam mogelijk uitvoeren” De IT-omgeving vervult hierin een spilfunctie omdat deze alle afdelingen en activiteiten ondersteunt. “Bovendien willen we alle informatie betrouwbaar opslaan en uitwisselen, zowel intern als met onze ketenpartners. Daarom staan security, beschikbaarheid en betrouwbaarheid centraal.”

Een nieuwbouwlocatie betekende ook dat er een nieuw vast en draadloos netwerk nodig was. Siemerink: “Op de oude locatie was het netwerk steeds meegegroeid met de ontwikkelingen, waardoor het niet uniform en lastig te beheren was. Bovendien was het niet altijd stabiel. Daarnaast was het grotendeels buitenterrein waar geen WiFi was. Hier gebruikten we vooral mobiele verbindingen.”

Bedrijfskritisch netwerk

De eisen voor het nieuwe netwerk waren duidelijk volgens Siemerink: “Naast stabiliteit en hoge beschikbaarheid was ook veiligheid cruciaal. Het netwerk is bedrijfskritisch en daarmee willen we geen enkel risico lopen. Ook de capaciteit moest ruim voldoende en schaalbaar zijn. We versturen tijdens het operationele proces grote hoeveelheden data die geüpload en uitgewisseld moeten worden. Zo maken onze mensen bij de binnenkomst en check-out van de containers met materialen foto’s om het proces te monitoren en voor kwaliteitscontrole. Deze data willen we snel in het systeem hebben om overzicht te houden. Verder gebruiken we veel camera’s om het proces te monitoren. Een andere eis was dat het netwerk goed gesegmenteerd is. Enerzijds voor de veiligheid, maar ook om te waarborgen dat datastromen elkaar niet gaan storen.”

Omdat het gebouw nog in aanbouw was, vereiste het ontwerp en de uitvoering veel overleg, kennis en ervaring. Nadat we onze wensen hadden besproken ging Axians aan de slag.

Patrick Hoogenberg

IT Manager bij Peute Group

Optimale dekking

Voor de realisatie van het LAN en WLAN op de nieuwe locatie zocht Peute een betrouwbare partner die het complete traject van advies en ontwerp tot implementatie uit kon uitvoeren. IT Manager Patrick Hoogenberg legt uit: “Omdat het gebouw nog in aanbouw was, vereiste het ontwerp en de uitvoering veel overleg, kennis en ervaring. Nadat we onze wensen hadden besproken ging Axians aan de slag. We hebben vooraf afgestemd waar specifieke machines, schermen of camera’s in en om het gebouw zouden komen om de dekking te optimaliseren. Hierbij moesten we bij de plaatsing van de access points ook rekening houden met de effecten van beton en staal en de klimaatplafonds. Verder was specifieke apparatuur, zoals SER en MER, al ingetekend door de installateur, waardoor de afstand tot een access point een uitdaging kon zijn. Hierdoor was de architectuur een puzzel, die Axians goed gelegd heeft.”

Robuuste oplossingen

Het voorbereidende werk vormde de basis voor de architectuur en het plan van aanpak. “De keuze voor de specifieke oplossingen viel op technologie van Fortinet”, geeft Hoogenberg aan. “We hebben al ervaring met hun firewalls en hun apparatuur is robuust genoeg om ook in een stoffige omgeving goed te functioneren. Naast de stabiliteit en rijke functionaliteit speelde ook korte levertijden een rol bij de keuze. Het was voor ons belangrijk dat de implementatie parallel liep met het bouwproces. Zodat we de nieuwe locatie snel konden betrekken.”

Centraal beheer

De implementatie is in nauw overleg met Peute, de installateur en aannemer soepel verlopen. Axians heeft de apparatuur geconfigureerd geleverd en vervolgens geïmplementeerd. “Er waren nog wel wat kleine aanpassingen nodig, maar die zijn snel verholpen. Inmiddels is het netwerk overgedragen en de beheerfase gestart. Dat doen we zelf met Axians als back-up. Het is prettig dat het systeem centraal te beheren is via één portal met FortiManager. Hierdoor is er altijd een goed overzicht van het netwerk en het functioneren. Aanpassingen zijn eenvoudig en we kunnen snel een access point opstarten. Verder brengt FortiAnalyzer alle datastromen goed in kaart en is alles gelogd.”

Door het proces slimmer in te richten, kunnen we nu nog meer papier en kunststoffen verwerken tot grondstoffen. Met slimme automatisering en betrouwbare connectiviteit voor elke processtap is de productie al verdubbeld.

Dick Siemerink

Finance Director bij Peute Group

Betrouwbare connectiviteit

Siemerink en Hoogenberg zijn tevreden over het projectverloop en het resultaat. “Op onze nieuwe locatie hebben we nu een stabiel, snel en veilig netwerk. Op zich is dat een nutsvoorziening, maar wel een die het fundament vormt voor al onze activiteiten. Door het proces slimmer in te richten, kunnen we nu nog meer papier en kunststoffen verwerken tot grondstoffen. Met slimme automatisering en betrouwbare connectiviteit voor elke processtap is de productie al verdubbeld. Bovendien is de schaalbaarheid gewaarborgd. Er is nu ook ruimte om op termijn via het netwerk bijvoorbeeld machinedata op te gaan halen voor toepassingen zoals preventief onderhoud. Ook dit helpt de productie verder te stroomlijnen. Het nieuwe netwerk dat door nauwe samenwerking met Axians is gerealiseerd, draagt hier direct aan bij.”

Peute Group legt basis voor groei met een veilig, stabiel en schaalbaar IT-netwerk

Peute Group is één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofrecyclers ter wereld. Mede door de snelle groei van de afgelopen jaren begon de bestaande locatie in Dordrecht te knellen. Daarom besloot het bedrijf te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Alblasserdam. Om de productieprocessen ook daar optimaal te ondersteunen, is een modern netwerk onmisbaar.