Axians krijgt de gunning voor LaPAN3, een samenwerkingsverband van het onderwijs en onderzoek waarin wordt gewerkt aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen.

Wij zijn trots om te melden dat Axians de gunning krijgt voor aanbesteding van LaPAN, een samenwerkingsovereenkomst van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen deze coöperatie werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en universitair medisch centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen.

SURFmarket treedt op als de aanbestedende dienst namens de deelnemers: Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Open Universiteit, Hogeschool Leiden en Windesheim. De deelnemers van LaPAN3 zijn aan het innoveren en bevinden zich midden in de transitie naar dé nieuwe digitale instelling van de toekomst. Dit kan alleen met het beste netwerk, dat moet dienen als een betrouwbaar en stabiel fundament van al het data verkeer.

Het is daarom voor de deelnemers van LaPAN3 van groot belang een netwerkinfrastructuur te hebben met een hoge snelheid, voldoende flexibiliteit en de juiste capaciteit. Alleen zo kunnen nieuwe onderzoeken worden gestart en kunnen de instellingen voorop blijven lopen in hun werkzaamheden.

Doelstellingen van de LaPAN aanbesteding

De bijbehorende doelstellingen voor de aanbesteding zijn dan ook het continueren, vervangen en uitbreiden van de bestaande netwerkinfrastructuur, continueren van onderhoud en support op bestaande infrastructuur en het bevorderen van de duurzaamheid. Dit doet Axians door onderhoud, support, implementatie- en configuratiediensten te leveren van het LAN, WAN, de security en Application Delivery Controllers.

Dankzij de kennis en ervaring die Axians heeft opgedaan gedurende LaPAN2 hebben wij ons in deze aanbesteding kunnen richten op betrouwbaarheid, veiligheid en innovatie. Het contract heeft een looptijd van 24 maanden en kan jaarlijks worden verlengd voor een periode van totaal vijf jaar.