Deze week stond voor velen in het teken van het Zorg & ICT Congres, zo ook voor Axians Healthcare en 5 van haar collega’s. Op 30 januari 2023 kwamen zorg- en ICT-professionals, leveranciers en andere koplopers in de zorgsector bijeen om samen de toekomst van de zorg vorm te geven bij het AFAS Circustheater te Scheveningen. Onder andere artsen, wethouders, consultants en verpleegkundigen namen het podium om over hun praktijkervaringen te vertellen en soms ook een spiegel voor te houden voor de aanwezigen in de zaal. Het resultaat was een inspirerende dag die weer tot nieuwe inzichten heeft geleid en nogmaals de urgentie van een cruciale en snelle verandering in de sector heeft benadrukt.

Samenwerken aan de kern van verandering

Als er één universele deler was gedurende de dag was het de noodzaak om de samenwerking op te zoeken met elkaar. En dat samenwerken gaat verder dan een sporadische bijeenkomst met je regionale concullega. Zo schetste Michel Hofman – CIO bij Isala – dat ook ICT leveranciers een belangrijke rol te spelen hebben in het creëren van strategische partnerships waarbij proactief de samenwerking opgezocht moet worden met kleinere, innovatieve startups in de markt zonder dat daar een noodkreet vanuit de zorg aan te pas komt. In plaats van af te wachten dienen we allen te anticiperen op snellere veranderingen, waarbij tevens gekeken moet worden naar standaardisatie.

Deze standaardisatie moet volgens velen op grotere schaal plaatsvinden dan momenteel wordt gedaan. Niet voor niets is een wezenlijk onderdeel van het Integraal Zorgakkoord de standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg, waar ook het onderwerp ondersteuning bij implementatie in de zorg in terugkomt. Daarbij pleit Jet Bussemaker – voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving – voor een maatschappelijk perspectief op zorginnovatie, waarin niet de technologie leidend is maar juist de behoefte van burgers en zorgprofessionals. We willen, kunnen en móeten anders te werk gaan om de zorgkwaliteit te waarborgen, maar wel met focus op de waarde en niet op technologische mogelijkheden.

Stop met pilots en start met opschalen!

Met 17,8 miljoen mensen is Nederland qua grootte te vergelijken met New York. Maar toch bedenkt iedere zorginstelling in ons land zijn eigen ICT. En dat moet echt anders willen we het tekort aan zorgpersoneel nu en in de toekomst aankunnen, stelt Joep de Groot van CZ. Volgens Joep betekent dat dan ook stoppen met pilots die al door onze ‘buren’ zijn bewezen en focussen op een opschalingsmodel van al effectief gebleken innovaties. Mede daarom is standaardisatie belangrijk,  daardoor kunnen innovaties van andere zorgverleners namelijk gemakkelijker gerepliceerd worden.

Harde versus zachte baten en lasten

Maar hoe kom je erachter of iets waardevol genoeg is om op te schalen? Er zit een groot verschil tussen harde en zachte baten en lasten. Zorginnovatie zou namelijk niet enkel cijfermatig harde winst op moeten leveren als toetsing voor het succes. Ook belangrijk is namelijk dat zorgpersoneel een prettigere nachtdienst heeft gehad omdat er minder valse alarmen zijn afgegaan en daardoor minder onnodige meters worden gemaakt door verplegend personeel, en dat een cliënt/patiënt/bewoner door heeft kunnen slapen omdat de verpleging niet de kamer hoefde te betreden ter controle. Soms zit het verschil in andere dingen dan een besparing op personele inzet.  Het is net zo of misschien zelfs waardevoller dat bijvoorbeeld het werkgeluk van bestaand personeel toeneemt.

Digitale transformatie enkel mogelijk met goede adoptie

Een aspect dat in het verlengde ligt van het opschalingsprincipe is de adoptie van IT binnen de zorg. Waar bij pilots nieuwe innovaties worden geïntroduceerd en gewenning gecreëerd moet worden onder (key) users, gaat het bij opschalen om de omarming van nieuw geïntroduceerde onderwerpen binnen de organisatie en het verbeteren van de processen op grotere schaal. Goede adoptie is belangrijker dan ooit, want nu meer processen en toepassingen ‘intelligent’ en digitaal gemaakt worden, wordt er ook vaak meer verwacht van de zorgprofessionals als het gaat om IT-kennis. Daarom is het van belang om de vraagstukken van eindgebruiker mee te nemen in de ontwikkelingen en hen op een goede manier mee te nemen in de introductie en daarmee het adoptieproces te bevorderen. Het is voor de eindgebruiker van belang om helder te hebben wat de toegevoegde waarde is voor hen en de cliënt/patiënt. Zo voorkomen we ook onnodige negatieve sentimenten, terwijl IT innovaties ook het doel hebben het werk van de zorg professional te verlichten, versnellen en de kwaliteit te verbeteren. Als leveranciers hebben we de taak om intelligente toepassingen te bundelen om zo de lasten voor de zorgprofessional te verlichten.

Samen creëren we meer tijd voor zorg

Dat de zorgmarkt aan het veranderen is, is een gegeven en dat dit sneller en sneller gaat ook. Samenwerking tussen leveranciers, zorgverleners, wethouders en niet te vergeten de patiënt of cliënt is dan ook cruciaal. Standaardisatie is een vereiste om dit te faciliteren, maar ook bereidwilligheid van alle betrokkenen om elkaar op te zoeken en de belangen van de lange termijn boven quick wins te stellen. Samen zorgen we ervoor dat er meer tijd overblijft voor zaken die er echt toe doen: meer tijd voor zorg.

Ben jij dus leverancier van innovatieve oplossingen in de zorgsector of heb  je als zorginstelling de digitalisering van je organisatie versnellen? Laten we samen praten over de toekomst om zo de zorgprofessional en patiënt een tandje verder te helpen.