Zorg GGZ heeft haar cliëntportaal gelanceerd. Het portaal geeft zorgverleners en cliënten meer regie over de zorg die cliënten ontvangen en hun herstel. Hiermee voegt Axians de volgende functionaliteit toe aan het ECD dat begeleiding, behandeling en ondersteuning biedt aan zowel jeugd als volwassenen.

Met het cliëntportaal van Zorg GGZ kan de cliënt eenvoudig inzage krijgen in afspraken en het dossier in de vorm van documenten en verslagen. Daarnaast kan op een veilige manier met de cliënt gegevens uitgewisseld worden. Ook kunnen zij bijvoorbeeld in het cliëntportaal gemakkelijk vragenlijsten invullen via de geïntegreerde module QuestPro.

Het cliëntportaal geeft zowel de zorgverlener en de cliënt meer regie. Zorgtaken en -afspraken rond de cliënt kunnen veilig en eenvoudig worden gedeeld en gecommuniceerd. Zo levert het portaal zowel waarde voor de zorgverlener als voor de cliënt. De toevoeging van het clientportaal is een verrijking die volledig past in de ambities van Zorg GGZ en we blijven bouwen aan de ontwikkeling ervan.

Erick Roossien

Productmanager Zorg GGZ

Waardevolle toevoeging

Voor zorgverleners is het cliëntportaal een zeer waardevolle toevoeging. De zorgverlener bepaalt zelf welke documenten en verslagen er gedeeld worden met de cliënt in het cliëntportaal. Zo behoudt de zorgverlener de regie over welke informatie wel en niet met de cliënt gedeeld wordt. Verder kan vanuit Zorg GGZ  veilig via het cliëntportaal gecommuniceerd worden met de cliënt.

 Zelf gebouwd

Axians heeft ervoor gekozen om het cliëntportaal zelf te bouwen om zo onafhankelijk te zijn van een derde partij. Na een zorgvuldig marktonderzoek naar de wensen en behoeften van de gebruikers is het portaal door de ontwikkelaars van Axians gebouwd. “We hebben de kennis en kunde in huis en op deze manier hebben we zelf de regie over de inrichting, het beheer en de doorontwikkeling. Bovendien kunnen we hierdoor de prijs voor de zorgverlener laag houden” aldus Aaltje Zijlstra, Manager Zorg GGZ.

Enorm potentieel

Het cliëntportaal heeft een enorm potentieel om de dienstverlening verder te optimaliseren. Axians bouwt dan ook voortdurend verder om meer functionaliteiten toe te voegen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het voeren van een dagboek, toegang geven aan contactpersonen en het plannen van afspraken.