De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) heeft dinsdag 18 oktober, Minister Adriaansens (EZK) een manifest overhandigd betreffende duurzame digitalisering. Door het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal duurzaam digitaal koploper worden. 

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) heeft dinsdag 18 oktober, Minister Adriaansens (EZK) een manifest overhandigd betreffende duurzame digitalisering. Door het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal duurzaam digitaal koploper worden. 

De coalitie wil samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd. Axians staat achter deze stap en heeft mede dit manifest ondertekend.

“Goed dat diverse partijen in de digitale sector het initiatief hebben genomen om digitalisering en verduurzaming hand in hand te laten gaan. We willen de kansen van digitalisering voor onze maatschappij en economie benutten, maar wel op een verantwoorde manier. Daarom is het belangrijk om hier op in te zetten.“, aldus minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Knelpunten en aanbevelingen bij duurzame digitalisering

De coalitie, waar Axians onderdeel van is met 70 andere organisaties, identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:

  • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie
  • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
  • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden
  • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen
  • Zal toegang tot innovatie laagdrempeliger moeten worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking
  • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

Verduurzaming digitalisering essentieel in behouden koppositie Nederland

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.


Over Axians

Axians ondersteunt haar klanten – private bedrijven, publieke organisaties, overheidsinstanties, operators en serviceproviders – in het gehele proces van hun ICT-projecten met een breed portfolio aan oplossingen: software oplossingen, datacenters en cloud diensten, digitale werkplekken, netwerkinfrastructuren, cybersecurity en oplossingen voor samenwerken en communiceren.

Het Axians-team van professionals op het gebied van consultancy, design, integration en services ontwikkelt deze oplossingen om van technologie in elke organisatie de drijvende kracht achter digitale transformatie te maken.

Axians heeft ruim 12.000 medewerkers in dienst verspreid over 27 landen. De technologieleverancier is onderdeel van de Franse VINCI Group.