Data Driven: GGZ Dataplatform | Volledige controle over de eigen informatiestromen

Zicht en grip op de huidige & geprognotiseerde zorgprestaties en financiën van jouw GGZ.

GGZ instellingen hebben niet altijd voldoende inzicht in hun productie en financiën. In deze sessie gaan we aan de hand van een praktijkvoorbeeld in op het realiseren van volledige controle op sturingsinformatie met behulp van een slim dataplatform toegespitst op de GGZ. Door de toevoeging van slimme AI en data gedreven applicaties is het mogelijk om ook de operationele processen te ondersteunen. Deze slimme apps geven GGZ instellingen een accuraat beeld van de toekomst en de mogelijkheid hier tijdig op te anticiperen.

Heb je misschien vooraf vragen die je graag beantwoord wilt zien in het webinar? Geef ze door aan sharon.nijbroek@axians.com.

Sprekers: Lukas Hempenius & Jonathan Kruger

*Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Wil je de opname bekijken? Vul dan je gegevens in op het formulier, zodat we je de link kunnen toezenden. Zo kun je het webinar bekijken wanneer het jou uitkomt.