Geschreven door Rik Sietsma, Manager Healthcare & Education

Ziekenhuizen hebben het afgelopen decennium veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van zorgpaden. In de praktijk wijken echter heel veel patiënten af van dat ideale zorgpad. Er liggen mogelijkheden te over om processen efficiënter in te richten. Die vruchten zijn ook relatief eenvoudig te plukken als ziekenhuizen hun analytische tools niet alleen gebruiken voor managementrapportages, maar ook gaan inzetten op de werkvloer.

Optimalisatie van het zorgproces

Want sturen op data met behulp van analytische tools is in veel ziekenhuizen nog altijd iets wat vooral op managementniveau gebeurt. Denk maar aan de vele Corona dashboards die zijn ontwikkeld om bijvoorbeeld capaciteitsplanningen te maken. Artsen en verpleegkundigen ontberen dergelijke tools. Zij sturen ook op data, maar doen al het moeilijke inschattingswerk vaak uit hun hoofd. Daar zijn ze immers jarenlang in getraind. Mede daarom is de kwaliteit van de diagnostiek en behandelingen in ons land gemiddeld genomen buitengewoon hoog. Kijk je echter naar het zorgproces, dan valt er nog veel winst te behalen. Winst die zich vertaalt in een hogere efficiency en PROM score.

Geef zorgverleners inzicht in het proces en de verwachte resultaten

Die winst zit vooral in de naleving van zorgpaden. Ooit hebben alle betrokkenen samengezeten en zich gebogen over de vraag: hoe ziet het ideale zorgpad eruit? Kijk je naar de praktijk, dan blijkt dat de meeste patiënten afwijken van dat ideale zorgpad. Dat kan allerlei oorzaken hebben: er is sprake van uitgestelde zorg vanwege Corona, er is een bottleneck in het proces, de patiënt vraagt zelf om een ander pad, of een zorgverlener maakt een uitzondering omdat hij of zij denkt dat de patiënt daarmee beter af is. Dit gebeurt veelal zonder goed in te kunnen schatten wat de impact van die afwijking is op de zorgplanning (capaciteitsplanning, personeelsplanning etcetera) en op het te verwachten resultaat voor de patiënt.

Integreer analytics als beslisondersteuning in de workflow

Geef je artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers op de werkvloer dit inzicht wél, dan kunnen zij veel beter sturen op datgene wat écht belangrijk is: de tevredenheid van de patiënt met de behandeling. Dat inzicht kan worden gegeven in de vorm van dashboards, maar ook in de vorm van beslisondersteuning. Waar het om gaat is dat artsen en verpleegkundigen in hun bestaande workflow op het juiste moment worden voorzien van de juiste informatie, zodat zij de juiste beslissing kunnen nemen. Helemaal als betere resultaten voor patiënten gepaard gaan met een hogere efficiency in het proces en daarmee lagere kosten.

Wil je weten hoe dit werkt? Wij kunnen je diverse praktijkvoorbeelden laten zien van projecten bij klanten. Neem contact met ons op via info.bi.nl@axians.com of bel ons op telefoonnummer 088 – 597 55 00.