IT is belangrijker dan ooit. Zonder de juiste techniek kunnen bedrijven niet optimaal presteren en wordt de groei belemmerd. Verstoringen kunnen ertoe leiden dat bedrijfsprocessen volledig stil komen te liggen. Van belang is dat problemen snel opgelost worden, waardoor de rol van IT bedrijven van reactief naar business partner is verschoven. In plaats van incidentele kosten voor changes, valt beheer inmiddels onder een maandelijks contract met een bijbehorende SLA. Hierdoor is het business model van IT organisaties veranderd voor zowel de interne organisatie als voor de klant. Dit brengt veel kansen met zich mee, maar ook bedreigingen. Hoe zorg je dat jouw organisatie meebeweegt met deze huidige standaard?

Onduidelijke afspraken

Wanneer klanten een langdurige overeenkomst met je aangaan, willen ze altijd goed en snel geholpen worden. Ze verwachten dat je hen niet alleen helpt wanneer er problemen ontstaan, maar proactief meedenkt om de IT binnen hun organisatie te verbeteren. Het contract en de SLA liggen hieraan ten grondslag, omdat hierin de afspraken zijn opgenomen waaraan jij als IT dienstverlener dient te voldoen. Maar wat als het vraagstuk van de klant niet onder het contract valt? Dan moet je flexibel genoeg zijn om te anticiperen op de klantvraag en zorgen dat het contract, inclusief SLA, blijft aansluiten op de tussentijdse aanpassingen. Vaak hebben deze veranderingen te maken met een change die op basis van nacalculatie gefactureerd wordt aan de klant.

Vanuit onze ervaring zien we dat vanuit de servicegedachte klanten optimaal geholpen worden, maar dat hierdoor bepaalde kosten niet in rekening gebracht worden wanneer de desbetreffende werkzaamheden buiten het contract vallen. Het is daarom van belang dat iedereen in de organisatie, van consultancy en beheer tot sales, op de hoogte is van de omvang van het contract. Wat valt nu wel onder de initiële afspraken, en wat niet? Wanneer dit onduidelijk is, ontstaan er fouten die leiden tot omzetverlies wat groter wordt naarmate jouw organisatie groeit.

Een SLA werkt wederzijds

De verwarring die ontstaat door onduidelijke contracten heeft ook invloed op de klantbeleving. Klanten wil namelijk weten waar ze aan toe zijn en niet achteraf een factuur ontvangen voor werkzaamheden waarvan ze dachten dat deze onder het contract viel. De SLA werkt echter ook wederzijds, want samen met de klant heb jij afspraken gemaakt rondom responstijden en oplostijden. Hier mogen ze jou dan ook te allen tijde aan houden. Kom jij jouw afspraken niet na? Dan kan dit leiden tot flinke boetes. Inzage in de waarde en scope van de maandelijkse contracten is daarom van cruciaal belang voor de waarborging van jouw dienstverlening, mede rekening houdend met de SLA afspraken, en het tevreden houden van je klanten.

Direct duidelijkheid over inkomsten

De huidige standaard is dat er aan een overeenkomst dikwijls langdurige contracten ten grondslag liggen. Dit is anders dan in het verleden waarbij je direct beschikking had over de inkomsten, wat nu verschoven is naar maandelijkse tarieven. Dit betekent dat het essentieel is dat je een goed beeld hebt over de inkomsten per maand, maar ook per kwartaal, per jaar en over de gehele looptijd van het contract.

Benieuwd hoe je 360° inzicht kunt creëren binnen jouw organisatie om omzetverlies tegen te gaan en de klanttevredenheid te waarborgen? Bekijk dan hoe CaseNext ICT jouw organisatie kan ontzorgen.