Scrum is een framework voor de ontwikkeling van een product dat waarde toevoegt. Het gaat om een iteratief en flexibel ontwikkelproces, waarbij stakeholders actief betrokken worden en invloed hebben op het eindproduct. De werkwijze brengt meerdere voordelen met zich mee. Wij zetten de belangrijkste 6 op een rij:

  1. Flexibiliteit en wendbaarheid: Door te werken in korte sprints van één tot vier weken, kan het ontwikkelingsteam zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe prioriteiten en eisen. Dit stelt hen in staat om snel beslissingen te nemen en waardevolle functionaliteiten te ontwikkelen.
  2. Betere communicatie: Scrum bevordert communicatie tussen alle betrokken partijen, waaronder de Product Owner, Scrum Master en Developers. Door regelmatige interactie en betrokkenheid bij de standaard ‘ceremonies’, ontstaat er begrip, worden verwachtingen gemanaged en is iedereen op één lijn.
  3. Hogere kwaliteit: Scrum streeft naar het ontwikkelen van een product dat waarde toevoegt. Door user stories te prioriteren en kleine delen per sprint te ontwikkelen, kunnen developers bugs en problemen vroegtijdig identificeren en oplossen. Dit resulteert in een hogere kwaliteit van het eindproduct.
  4. Hogere tevredenheid: Tijdens de sprint review kunnen stakeholders, aanwezig bij de oplevering van nieuwe functionaliteiten, feedback geven. Dit zorgt ervoor dat het gebouwde product aansluit bij hun verwachtingen en behoeften. Door actieve betrokkenheid kunnen wensen en suggesties worden verwerkt, wat leidt tot een hogere tevredenheid.
  5. Soepelere implementatie: Actieve betrokkenheid van stakeholders, inclusief eindgebruikers, tijdens het ontwikkelproces zorgt ervoor dat zij beter weten wat ze kunnen verwachten van het uiteindelijke product. Dit leidt tot een soepelere implementatie, omdat ze al enthousiast zijn en het product aan hun behoeften voldoet.
  6. Hogere productiviteit: Het focussen op geselecteerde user stories tijdens een sprint draagt bij aan hogere productiviteit en efficiëntie. Het ontwikkelteam kan zich volledig richten op de taken die waarde toevoegen, waardoor er geen tijd verspild wordt aan andere taken.

Kortom: de voordelen van scrum zijn onder meer flexibiliteit, betere communicatie en hogere kwaliteit. Dit zorgt dat scrum een effectieve methodologie is voor productontwikkeling. Benieuwd welke producten je het beste via deze methode ontwikkelt? Leer in deze blog wanneer je juist wel of niet voor scrum moet kiezen.