Process Mining

Processen zijn de ruggengraat van onze organisaties. Zij regelen de structuur van onze productie of de workflow van onze dienstverlening. Op papier is het inrichten van processen eenvoudig. Alles loopt soepel. Of toch niet? In werkelijkheid lopen processtromen vaak anders dan we bedacht hebben. Er zijn vaak diverse factoren die het ideale pad of de ‘happy flow’ kunnen verstoren. Deze afwijkingen leiden meestal tot vertraging en extra kosten. En dat wil geen enkele organisatie.

 

 

Door processen te visualiseren krijg je inzicht in zijstromen, knelpunten en andere afwijkingen van het ideale pad. Aangevuld met business analytics krijg je hiermee niet alleen snel een realistisch beeld van een proces, maar ook concrete input om de efficiency aan te scherpen. Dat is interessant voor iedere organisatie, ongeacht de sector. In een snel veranderende wereld worden processen door wetgeving of door andere veranderingen regelmatig aangepast. We denken te weten hoe het zit, maar vaak loopt het toch anders dan we het eens bedacht hadden.

Om dit echter inzichtelijk te maken en eventuele bottlenecks te kunnen traceren, zijn beschrijvingen en procesdiagrammen niet de meest eenvoudige oplossing. Welke bijzondere stromen zijn er? Hoe lang duren ze? En waar blijft het steken. Allemaal vragen die we snel beantwoord willen hebben.

De complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van processen maakt dat mensen vaak maar  een deel van het totale proces kennen. Hoewel de data vaak beschikbaar is, is het vertalen naar inzicht de uitdaging.

Succesvolle implementatie Process Mining bij Meander Medisch Centrum

De druk op het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg is groot. Process Mining helpt daarbij. Wanneer je een proces gaat analyseren, blijkt vaak al snel hoeveel ‘varianten’ er zijn, afwijkingen van het procespad zoals dat op papier staat.. Dat maakt het analyseren complex en arbeidsintensief. Met de Process Mining oplossing van Axiians ontwikkelde Meander Medisch Centrum een manier om processtromen snel en overzichtelijk te visualiseren; zonder complexe voorbewerking van de data.

Diverse invalshoeken

De toegevoegde waarde van Process Mining heeft verschillende invalshoeken:

  • Ontdekken en Inzicht
    Maak inzichtelijk hoe een proces in werkelijkheid verloopt en lokaliseer en herleid snel de eventuele knelpunten.
  • Audit en Compliance
    Vanuit de zogenaamde Happy Flow optie kun je beoordelen of het proces daadwerkelijk zo loopt als bedacht, conform wet- en regelgeving of interne afspraken. Het ondersteunt ISO, NEN en SOC audits.
  • Analyse en Optimalisatie
    Op basis van de uitkomsten kun je een proces aanpassen, een verbetervoorstel maken en daarna gelijk meten en zien of deze verbeteringen effect hebben gehad.

Eenvoudig te implementeren in alle sectoren

Het opzetten van Process Mining visualisaties is heel eenvoudig en is daarnaast zeer gemakkelijk te embedden in je bestaande BI omgeving. In samenwerking met een consultant vanuit Axians krijg jij de eerste procesinzichten snel in een dashboard beschikbaar.

Met Process Mining visualisaties  heb je een zeer waardevol middel in handen dat je zekerheid geeft over hoe processen in werkelijkheid verlopen. Het biedt de mogelijkheid om beslissingen op basis van feiten uit echte data te onderbouwen en te verbeteren. Niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld de industrie, het onderwijs of de publieke sector! Eigenlijk kan de tooling ingezet worden voor elk willekeurig proces waarbij activiteiten gestructureerd vastgelegd worden met een tijdstempel.

Wil je meer weten over Process Mining?

Wil je weten wat de toegevoegde waarde van Process Mining binnen jouw organisatie kan zijn? Een afspraak maken of een demo aanvragen? Neem dan contact met ons via info.bi.nl@axians.com of telefoonnummer 088 – 597 55 00.

Of vul het formulier in, zodat we contact met jou kunnen opnemen. We helpen je graag!