Om te bepalen hoe je het  security-maturity-level van jouw organisatie naar een hoger niveau kunt trekken, kijk je eerst naar hoe volwassen je security nu is.  Bij Axians doen we dit aan de hand van een Security Maturity Review, gebaseerd op de CIS18-scan, afkomstig van het Center for Internet Security.

Dit framework heeft bovendien diverse mappings/vertalingen naar andere frameworks, zoals ISO27001, OASP en MITRE ATT&CK. Mochten deze bijvoorbeeld om compliance redenen  voor jouw organisatie relevant zijn.

Op basis van alle CIS18 controls en de bijbehorende subcontrols bekijken onze cyber security-experts wat het verschil is tussen het huidige en het gewenste security-niveau. Dit vormt vervolgens weer de basis voor de roadmap. Hierin leggen we samen met jou vast aan de hand van welke acties, je binnen welke tijd, het gewenste doel wil behalen.

Na deze Security Maturity Review weet je dus precies hoe volwassen je security is en met welke aandachtspunten je als eerste bezig moet.

De voordelen van Security Maturity & Roadmap van Axians

  • Volledige review op alle aspecten van security: software, mensen en proces.
  • Totaalinzicht in de volwassenheid van je security met een overzichtelijk managementdashboard.
  • Duidelijke prioriteiten en aanbevolen acties in een roadmap naar solide, volwassen security.

Leaflet: de vijf levels van Security Maturity

Om te bepalen hoe jouw organisatie het gewenste security-niveau kan behalen, moet je eerst inventariseren op welk security maturity-level de organisatie zich nu bevindt. Dit doe je aan de hand van een Security Maturity Review. De resultaten hiervan bieden vervolgens de input voor de roadmap waarin wordt vastgelegd hoe je de gap wil overbruggen tussen het huidige en gewenste security-niveau. Hierbij worden vijf levels aangehouden. Wat deze inhouden lichten we in de flyer toe.

Bekijk leaflet

Aan de slag met jouw Security Maturity & Roadmap?

Schade bij een cyberaanval zo klein mogelijk houden of zelfs voorkomen?  We bouwen graag samen aan een sterke security-architectuur. Vul onderstaand formulier in en wij bekijken vrijblijvend samen met jou de mogelijkheden van Security  Maturity & Roadmap voor je organisatie.