Door Coen Donders, Business Intelligence consultant

Onlangs hebben softwarebedrijf TimeXtender en Axians een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. We kunnen onze klanten nu de tool Discovery Hub® aanbieden. Discovery Hub®? Zul je misschien denken. Ik leg je uit wat het is, en dan weet ik zeker dat je er na het lezen van deze column net zo enthousiast over bent als ik!  

De Discovery Hub® is een geautomatiseerd data management platform. Dit platform helpt bedrijven bij het creëren van een toekomstbestendig, modern datawarehouse. Dit met één geïntegreerd platform, in plaats van veel verschillende data management tools. Hierdoor gaat het ophalen van informatie wel tien keer sneller dan bij traditionele datawarehouses. Met Discovery Hub® hebben bedrijven direct en snel toegang tot data. Daarnaast wordt de data automatisch gedocumenteerd voor Analytics-doeleinden en compliance-eisen zoals door de AVG opgelegd.

Automatisering van repetitieve taken

Maar er is meer. Stel je wilt je financiële, inkoop- en kassasysteem aan elkaar koppelen. Dan is daar techniek en menskracht voor nodig. Je vertelt jouw wensen en de consultants en ontwikkelaars gaan op basis daarvan programmeren, scripts schrijven en bouwen. Wil je jouw systeem verder uitbreiden, dan gaan wij weer voor jou aan de slag. Zo’n traject kan maanden, en soms wel jaren duren. Dat is verleden tijd. De software van TimeXtender Discovery Hub® automatiseert binnen het datawarehouse-/BI-traject alle repetitieve taken: van programmeren, documenteren tot het combineren van data. Zo kunnen wij samen met jou het systeem via de drag and drop interface inrichten. Het Data Management Platform genereert geoptimaliseerde SQL- en MDX-codes. Het datawarehouse is zo veel laagdrempeliger geworden. Iedereen die een beetje affiniteit met data heeft, kan deze tool gebruiken en heeft er geen uitgebreide programmeer- en SQL-kennis meer voor nodig.

Machine learning

De Discovery Hub® levert ook output op basis van machine learning. Met behulp van metadata en vastgelegde verbanden tussen datalagen weet het systeem welke data het naast elkaar kan ophalen, zodat taken parallel kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast monitort de Discovery Hub® continu zijn eigen processen en optimaliseert deze met behulp van machine learning. Het bevat de nieuwste technieken om het de developers zo makkelijk mogelijk te maken. Met een druk op de knop kun je de benodigde data beschikbaar stellen aan verschillende visualisatietools. Stel dat er in het ERP-systeem een veldnaam verandert, dan herkent het systeem dat automatisch. Log jij in, dan geeft het systeem aan wat er veranderd is en vraagt of jij die aanpassing wilt overnemen. Zo ja, dan voert het systeem dat automatisch overal in door.

Ook voor jou?

Zeker, als je met data en informatie werkt en als jouw organisatie van enige omvang is. De Discovery Hub® is ook in alle branches in te zetten. Mijn ervaringen met het implementeren van de Discovery Hub® bij klanten zijn positief. Wat ik zelf een van de belangrijkste key features van de tool vind, is dat hij inspeelt op de AVG.

Stel, je organisatie heeft in meerdere bronnen persoonsgegevens, privacygevoelige informatie dus. In de traditionele tools moet de ontwikkelaar handmatig programmeren om deze velden te kenmerken en te traceren. Met de Discovery Hub® kan alle brondata eenvoudig worden ingeladen. Vervolgens krijgt de Chief Data Officer of de HR-manager inzicht in de velden. Komt er een audit met de vraag welke privacygevoelige data er beschikbaar is en wie er toegang toe heeft? Met één druk op de knop is het overzicht beschikbaar van al dit soort velden en daarnaast in welke dashboards ze te vinden zijn.

In de programmatuur opgenomen

Een van de slogans van TimeXtender is: van patchwork to platform. Werken bedrijven nog op de traditionele wijze, dan is er vaak een persoon binnen de organisatie die alles van de systemen af weet. Echter alles zit doorgaans in zijn of haar hoofd. Maar wat gebeurt er als die persoon de organisatie verlaat? Het datawarehouse is immers opgezet volgens zijn of haar denkwijze. Dus gaat zijn opvolger weer volgens eigen werkwijze iets nieuws ontwikkelen. Dit kost veel tijd, dus geld. De Discovery Hub® zorgt voor een uniforme werkwijze. Iedereen is in hetzelfde systeem bezig en werkt op dezelfde wijze. Afspraken die moeten worden gemaakt zijn hoe om te gaan met veld- en tabelnamen.

Nog twee voordelen

Ten eerste: het draait op Microsoft. Ontwikkelingen van Microsoft worden direct overgenomen door TimeXtender. Bijvoorbeeld op het gebied van Azure en Machine Learning. Ten tweede: je kunt de Discovery Hub® op jouw eigen servers beheren, maar het kan ook volledig in de cloud draaien.

Discovery Hub® in het kort

  • Automatiseert herhaalde en tijdrovende taken
  • Optimaliseert eigen processen met machine learning
  • Snelle implementatie dankzij automatische connectoren
  • Snel en eenvoudig aanpassingen doen zoals een extra databron toevoegen
  • Uitgebreide beveiligingsfuncties
  • Implementatie mogelijk op bestaande datawarehouse omgevingen
  • Gebouwd om de geavanceerde eigenschappen van Microsoft SQL-server te gebruiken
  • Drag and drop interface – het Data Management Platform genereert geoptimaliseerde SQL en MDX codes

Heb ik je interesse gewekt? Kom naar een van onze workshops! Dan kunnen we er verder over praten en laten we je tijdens de workshop nog meer zien.