Wellantcollege is de grootste Europese vmbo- en mbo-opleider in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met 175 opleidingen op 31 locaties bereiden 1.300 docenten nieuwe generaties vakmensen voor op hun plek in de moderne samenleving. Met een soepele doorstroom tussen vmbo & mbo. Bij Wellant vmbo in Houten speelt de duurzame tuin een belangrijke rol in het onderwijsaanbod. De school wilde iPad-onderwijs ook in de tuinen rondom het schoolgebouw optimaal ondersteunen. Daarom ontwierp en realiseerde ICT-partner Axians een robuust draadloos netwerk in de onderwijstuin dat onder alle weersomstandigheden optimaal functioneert.

Hoveniersopleidingen behoren tot een van de speerpunten van Wellant mbo Houten. Om de studenten zoveel mogelijk praktijkgericht op te leiden, onderhoudt de school een eigen duurzame tuin van zo’n vier hectare. Victor de Kruyff, adviseur ICT bij Wellantcollege legt uit: “In de tuin kunnen leerlingen praktijkgericht leren.”

Axians is al een aantal jaar onze partner voor netwerk-hardware en -projecten.

Victor de Kruyff

adviseur ICT bij Wellantcollege

Interactieve lesprogramma’s

Wellantcollege ondersteunt leren met de iPad. “In de tuin staat de informatie over gewassen nog op kaartjes bij de planten en bomen”, zegt De Kruyff.  “Dit is niet altijd praktisch en ook de hoeveelheid informatie is beperkt. Hierdoor ontstond het idee om de iPads ook in de tuin te gaan gebruiken. Met een QR-code en een internetverbinding is het bijvoorbeeld eenvoudig om snel relevante online informatie over gewassen te vinden. In combinatie met interactieve lesprogramma’s wordt het onderwijs voor studenten zo veel interessanter.”

Bestand tegen weersomstandigheden

Om dit idee uit te realiseren, ging Wellantcollege op zoek naar een stabiel draadloos netwerk dat krachtig genoeg is voor betrouwbare verbindingen in een groot buitengebied. Bovendien moest de netwerkapparatuur bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. Wellantcollege heeft Axians gevraagd hiervoor een juist ontwerp te maken en na goedkeuring hiervan een offerte op te stellen. De Kruyff: “Axians is al een aantal jaar onze partner voor netwerk-hardware en -projecten. Zij hebben al meerdere netwerken voor Wellantcollege geleverd en geïmplementeerd. Als partner kennen ze ons netwerk goed en het belang ervan voor onze manier van onderwijs geven.”

Heatmap maken

Wellantcollege had nog geen ervaring met het inrichten van een draadloos netwerk buiten de schoolgebouwen. Maar dat was volgens De Kruyff geen probleem. “De implementatie van een draadloos netwerk buiten verloopt volgens dezelfde route. Aan de hand van onze wensen heeft Axians het netwerk ingemeten. Hun specialisten controleerden de bereikbaarheid van access points en onderzochten de demping door landschapselementen, zoals bomen. Aan de hand van een heatmap is vervolgens de benodigde apparatuur bepaald, inclusief de beste locatie van de masten en access points.”

Het was duidelijk dat Axians ruime ervaring heeft met het aansturen van dit soort projecten waarin meerdere partijen voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van anderen.

Victor de Kruyff

adviseur ICT bij Wellantcollege

Afstemming met leveranciers

Het projectmanagement was in handen van Axians. “Zij hebben het ontwerp gemaakt met het juiste aantal access points en switches. Na een marktoriëntatie bleken de access points van HPE Aruba Networks het best aan te sluiten bij onze eisen voor stabiliteit en robuustheid. Axians verzorgde de levering van de apparatuur en masten, de planning en afstemming met de leveranciers, en de technische implementatie. Voor de veiligheid was het belangrijk dat ook de spanning naar de masten en aarding goed geregeld is.”

Directe betrokkenheid studenten

Vanuit Wellant mbo waren studenten ook direct bij het project betrokken. De Kruyff: “In overleg met school en Axians is afgestemd dat het graafwerk voor de glasvezel, data- en voedingskabels in de tuin uitgevoerd werd door studenten van de hoveniersopleiding. Dit alles moest op een veilige manier gebeuren. Op die manier deden zij concrete projectervaring op.” Het projectteam bestond naast De Kruyff en Axians dus ook uit een docent van Wellantcollege.

Strakke regie

“Het was duidelijk dat Axians ruime ervaring heeft met het aansturen van dit soort projecten waarin meerdere partijen voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van anderen. Ondanks dat er altijd een aantal variabelen is, zoals de levertijd, is het project soepel en volgens planning verlopen. Zowel technisch als organisatorisch voerde Axians een strakke regie. Hierdoor konden alle partijen hun deel van het project efficiënt uitvoeren.”

Ook buiten toegang tot online informatie

Om de beste dekking te realiseren, zijn in de tuinen drie kantelmasten geplaatst. De stroomvoorziening moet vanzelfsprekend veilig zijn en alle materialen moeten een lange levensduur hebben. Dat geldt ook voor access points op het gebouw. “Bij de implementatie was het prettig dat Axians al eerdere netwerkprojecten voor Wellantcollege Houten heeft uitgevoerd. Ze kennen onze netwerkomgeving en de eisen die we stellen. Tegelijkertijd stelt de aanleg van een buitennetwerk andere eisen dan een draadloos netwerk binnen. In goede samenwerking en afstemming is een goed werkend draadloos netwerk aangelegd. Na de implementatie is het netwerk geconfigureerd en ingeregeld, waarna het in gebruik is genomen. De leerlingen, studenten en docenten hebben nu ook in de tuinen overal goede dekking en direct toegang tot alle online informatie die ze nodig hebben. Het is mooi dat ook de implementatie van het draadloos netwerk een concreet onderdeel van hun opleiding was.”

Contact

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via communicatie.cs.nl@axians.com. We helpen je graag verder!